👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utsmyckning/offentlig konst

Skapad 2018-09-03 14:07 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 7 – 9 Bild
Att planera ett konstverk. Konst i offentliga rum, eller Offentlig konst är konst som finns placerade i lokaler eller på platser som är tillgängliga för alla och som inte kostar något att ta del av. Offentlig konst kan vara både skulpturer, målningar och installationer av olika slag. I det här arbetsområdet ska vi planera och till viss del skapa våra egna offentliga konstverk.

Innehåll

Konst i offentliga rum, eller Offentlig konst är konst som finns placerade i lokaler eller på platser som är tillgängliga för alla och som inte kostar något att ta del av. Offentlig konst kan vara både skulpturer, målningar och installationer av olika slag. I det här arbetsområdet ska vi planera och till viss del skapa våra egna offentliga konstverk.Bilduppgift ”Utsmyckning av skolans lokaler/att planera ett projekt”


Ni ska i första hand öva er på att planera ett arbete. Att förbereda och jobba i flera led för att i slutändan få till ett genomtänkt och välarbetat projekt att presentera.

Att planera ett projekt kan göras på många olika sätt, enligt flera olika modeller.

Er uppgift blir att utforma projektbeskrivning (i textform) idéskisser och originalskick.

Ni väljer själva om ni jobbar i grupp eller enskilt men alla ska ingå i/presentera minst en projektbeskrivning.När ni planerar er uppgift utsmyckning av skolans lokaler är det viktigt att fundera över dessa punkter:

  • Vem/vilka är beställare/mottagare av konstverket.
  • Var lämpar det sig med konstverk?
  • Hur motiverar ni ert val av motiv? (Tema, stämning, färgmässigt osv.)
  • Hur tänker ni att projektet skall genomföras, finns all kunskap inom projektgruppen alt. vad skulle behövas ytterligare?
  • Finns flera alternativ på material? Motivera förstahandsval men lista också andra alternativ.
  • Utifrån materialval, Vad finns tillgängligt på skolan, vad mer skulle behöva införskaffas? Fungera och sök gärna prisuppgifter för att skapa en ungefärlig budget för ert projekt.   

1. Skapa Projektbeskrivning. (I Google dokument alt. på lösblad som fotas av och delas)

I er projektbeskrivning bör ovanstående frågeställningar besvaras.

Berätta så utförligt som möjligt om er projektidé.

Den ska också innehålla idéskisser och genomarbetad originalskiss.

 

2. Presentera er idé.

presentera och sälj in er idé för övriga i gruppen.3. Genomför projekt.

 

Några utvalda idéer kommer väljas och under hösten genomföras av er elever för att sedan ställas ut i skolans nybyggda del.

 

 

 

 

Vad ska jag som elev utveckla

I arbetet med offentlig konst kommer du att få möjlighet att utveckla din förmåga att :

  • Formulera och välja handlingsalternativ
  • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
  • Skapa bilder och former med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material. 
  • Presentera arbete