👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - fyrklövern ht 18 språk

Skapad 2018-09-03 14:27 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Allmän mall för planeringar i Hudiksvalls kommuns förskola. Skriv här vilket innehåll som ska behandlas. Välj en lämplig bild bredvid.

Innehåll

Vad vill vi ge barnen möjlighet att utveckla

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sina känslor och åsikter.

Planering/Genomförande

Vi kommer dela upp barnen i mindre grupper i alla situationer

Arbeta med drama, sång och dans varje dag som ett sätt att reflektera

Dokumentation och reflektion kring projektet gör barnens behov, erfarenheter och förkunskaper synliga. 

Delaktighet

Daglig reflektion vid varje tillfälle .

Samtliga pedagoger är ansvariga

 

Dokumentation

Bilder som sätts upp på avdelningen

 

_______________________________________________________________________________________

Frågor att besvara i din reflektion:
Har vi nått våra mål och vilka resultat kan vi se? Vi har delat upp barnen i mindre grupper i alla situationer under varje dag. Det har resulterat i att barnen har kommit till tals och uttryckt sina åsikter. Vi har uppmuntrat barnen att kommunicera med sina vänner. Vi kan se ett intresse för att kommunicera. De har även visat intresse för olika språk så som engelska och grekiska
Beskriv barnens inflytande och delaktighet. Vi har delat med oss av dokumentationen till barnen. Satt upp dokumentation på väggarna


Frågor att besvara i er analys:
Varför blev det som det blev? Vi har varit följsamma i barnens intressevärld. Visat stort intresse för barnens intressen. Delningen av gruppen har gjort det möjligt att ta tillvara på barnens intressen.
Hur vet vi att vi nått de här resultatet? Det har vi kunnat se i de dokumentationer vi har gjort
Vilka fakta bygger vi det på?
Hur går vi vidare? Vi kommer att gå vidare genom att fortsätta att dela upp barnen och utmana barnens att uttrycka sina frågor och funderingar.

________________________________________________________________________________________

Fyll i nedan vilka kopplingar till mål i Lpfö 98 som berörs samt vilka förmågor vi vill stimulera.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016