👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digital kompetens, INMDIG5

Skapad 2018-09-03 14:45 i Rodengymnasiet Norrtälje
En planering utifrån gymnasiesärskolans kurs, INMDIG5
Gymnasiesärskola Information och kommunikation
DIGITAL KOMPETENS omfattar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att granska och värdera information och källor.

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

Följande kommer att ingå i arbetsområdet:

- Använda WordOnline i office 365

- Unikum

- e-posthantering

- Källkritiskt förhållningssätt

- Källkritik

- Källkritik på nätet

- Etik och moral på nätet, kränkningar och upphovsrätt

Syfte

Eleverna ska utveckla sina kunskaper om olika former av extern och intern information och kommunikation samt förmåga att utföra uppgifter inom området. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om begreppen information och kommunikation samt om utvecklingen av informationssamhället. Eleverna ska utveckla sin förståelse av vad det innebär att leva i ett informationssamhälle. i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt granska information.

Uppgifter

 • Källkritik - lektion onsdag 3/10

 • Källkritik, lektion onsdag 10/10

 • Datalektion 1

 • Powerpoint

 • Powerpoint

 • Källkritik uppgift 2

 • Källkritik uppgift 2

 • övning i word online

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Utvecklingen av informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle.
  Inm  -
 • Olika tekniska plattformar, till exempel datorer, surfplattor och mobiltelefoner.
  Inm  -
 • Program för kommunikation, texthantering, bildbehandling och layout.
  Inm  -
 • Sökning, hantering och kritisk granskning av information på internet.
  Inm  -
 • Datasäkerhet.
  Inm  -
 • Etik och sekretess i samband med digital kommunikation.
  Inm  -

Matriser

Inm
Digital kompetens, INMDIG5

Rubrik 1

Nivå 1
Betyg E
Nivå 2
Betyg C
Nivå 3
Betyg A
Beskriva
Eleven medverkar i att beskriva informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle.
Använda
Eleven medverkar i att använda modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området.
Eleven använder modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området på ett delvis ändamålsenligt sätt
Eleven använder modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området på ett ändamålsenligt sätt.