👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nymåla förskola Arbetsplan avd Pricken Ht18/Vt19 - Leken

Skapad 2018-09-03 15:05 i Nymåla förskola Söderhamn
Förskola
Genom leken utvecklar barnen sina förmågor att kommunicera, likväl som turtagning och lösa konflikter m.m.

Innehåll

Nuläge

Vi har en barngrupp som består till hälften av nya barn. Barnen hittar sina platser i gruppen och i olika lekkonstellationer och provar sig fram mellan olika kamrater.

Barnen leker tillsammans både de nya och de gamla barnen, och bjuder in varandra i leken.

 

Mål

- Alla barn ska hitta sina platser i gruppen.

- Alla barn ska finna ro att leka

- Alla barn ska känna trygghet

- Miljön på avdelningen ska inbjuda alla barn till lek

- Alla barn ska känna att de kan komma och säga till när något blir fel

- Alla barn ska kunna leka och ha knäckt lekkoderna

 

 

 

Syfte

- Vi vuxna ska vara mer nära barnen i leken

- Vi vuxna ska vara kvar omkring barnen och hjälpa dem framåt i leken

 

 

 

Genomförande

- Vi vuxna ska ta del av barnens lek genom att vara kvar med barnen, på golvet, och delaktig i leken vid behov och önskemål

- Vara uppmärksamma på vad som leks på gården och ta del av barnens lek även utomhus

- Vi vuxna ska hjälpa barnen in i leken när de har svårt att själva hitta vägar in

 

Dokumentation under lärprocessen

Observationer, arbetslagsdiskussioner och samla in allteftersom vi ser resultat i verksamheten genom att skriva ner på post-it lappar och bearbeta/diskutera/reflektera dom på arbetslagsplaneringar.

Ansvar

All personal på Pricken

Uppföljning

 Vi skriver fortlöpande i Unikums personalverktyg "reflektion och analys"

En större utvärdering sker i december och juni (då vi kollar av hur vi ligger till)

Efter utvärdering lägger vi fokus på de områden vi inte är klara med. Vid behov fortsätter vi med samma mål även nästa år.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016