👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

utveckling och lärande - Lek

Skapad 2018-09-03 15:29 i Vågbro förskola Söderhamn
Planering prioriterat mål - Leken
Förskola
Vi vill skapa en lustfylld och utvecklande miljö där barnen kan få möjligheter att undersöka verkligheten på ett kravlöst sätt , i leken finns inga rätt och fel. Att ge barnen förutsättningar att träna det sociala samspelet med andra och lära sig lekregler.

Innehåll

Nuläge

Under 2 veckor i augusti månad har vi reflekterat över vår nya barngrupp och deras intresse utifrån den miljö vi erbjuder idag.

Två veckor är för kort tid för att kunna se och utveckla/ utforma den nya miljön för denna barngrupp.

Utifrån det vi erbjuder idag kan vi se att många av barnen intresserar sig för "Byggrummet", att köra bilarna så långt som möjligt genom att bygga banor av olika slag.

Att göra banor och leka "Inte nudda golv" verkar intressant.

Lite mer som verkar mer intressant är att Leka med "Play- Do"

Undersöka vatten och fotbad.

Blanda färger i Ateljén

Att rulla kulor i det magiska rummet .

Att flytta materialet till "Kojan"

Mörker-lugn och ro

Musik

Gå igenom djungelväggen

Springa och bemöta varandra genom att leka ta.

Vi har ännu inte börjat med stationsvalen för att barnantalet inte varit tillräckligt många för att behöva dela upp dem.

Vi vill utveckla miljön så den passar denna barngrupp.

Förbättringsåtgärd är att vi utmanar barnen utifrån deras intresse.

Det som har fungerat bra är att alla har hittat någonting som de gillar.

Alla barnen verkar trivas och har kommit in sig relativt bra.

Barnen har dock inte fått en "vi-känsla" tillsammans ännu och alla kan inte varandras namn riktigt bra.

 

 

Mål

Från "JAG -VI"

Att lära känna varandra och utveckla sin förmåga att leka/bemöta och kommunicera tillsammans.

Att lära sig de grundläggande "lekreglerna" som:

Turtagning

Empati

Att följa lekens händelsförlopp.

Förmåga att lyssna på varandra , ge och ta, att man inte alltid kan får som man vill.

Kommunicera

Samförstånd.

Ta initiativ till lekar och dela med sig av idéer.

Vi vill att barnen ska känna lust att leka tillsammans, för att upptäcka nya erfarenheter genom leken.

Syfte

Från JAG-VI, se ovan.

Att bli en god medborgare och anpassa sig till vår omgivning och förstå vår värld utanför.

Genomförande

Vi bygger upp miljöerna tillsammans alla barn.

Att vi pedagoger är närvarande och ser vad som pågår, lyssnar, är med och bidrar - utmanar leken.

Att utveckla och använda materialet de själva har gjort. 

Vi använder oss av de estetiska ämnena och de får uppleva med olika sinnen.

Att gå vidare i fantasins värld med detta.

 Att våra byggen kan få stå kvar och användas i leken.

Bord att bygga upp vid som gör att man kan leka med det man gjort.

Att skapa en inspirerande och lustfylld lärandemiljö utifrån läroplanen och barnens intresse.

Vi förändrar miljön pågående under resans gång under detta läsår.

 

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi pedagoger dokumenterar under lärprocessen när tillfällen ges genom att fota och filma, även barnintervjuer.

Vid förbättringsåtgärder tar vi hjälp av att dramatisera olika situationer.

Alla pedagoger dokumenterar.

Vi fokuserar på barnens positiva styrkor och deras förmågor.

 Vi dokumenterar när tillfällen ges genom att filma, fota även barnintervjuer.

Vid förbättringsåtgärder tar vi hjälp av dramatisering i olika situationer.

Vi filmar situationer som kan förbättras samt pratar om dessa.

Vi filmar deras eget lärande som vi sedan tittar på.

Uppföljning

Vi ska följa upp och reflektera 2-3 ggr i månaden om tillfällen ges.

Vi utvärderar i slutet av terminen.