Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur styrs Sverige? åk 7

Skapad 2018-09-03 21:27 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I åk 7 kommer ni få lära er mer om hur Sverige styrs och lag och rätt.

Innehåll

Samhällskunskapen i åk 7 består av två områden:

 

1. Så styrs Sverige (PROV v.40 onsdag 3/10)

 

2. Lag och rätt (PROV v.46 onsdag 14/11)

Ha koll på följande:

 

Lag

Regel

Norm

Rättstat

Rättssäkerhet

Sveriges rikes lag

 

Synlig brottslighet

Dold brottslighet

 

Rättsväsende

Allmänna domstolar: Tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen

Förvaltningsdomstolen: Förvaltningsrätt, kammarrätt och högsta förvaltningsdomstolen

Prejudikat

 

Förundersökning

husrannsakan

Förhör

Gripen

Anhållan

Häktning

Åklagare

Åtal

Tilltalad

Försvarsadvokat

Målsägande

Domare

Nämndemän

Notarie

Vittne

Vittnesed

Mened

Överklaga

 

Påföljd

Böter – penningböter, dagsböter

Skadestånd

Villkorlig dom

Skyddstillsyn

Fängelse

Kontraktsvård

Rättspsykiatrisk vård

Elektronisk övervakning (fotboja)

Samhällstjänst

 

Straffmyndig/straffbar

Sluten ungdomsvård

 

Varför behöver vi lagar?

Varför straffar samhället folk som begår brott? Vilka olika skäl kan det finnas?

Varför finns det domstolar på olika nivåer?

Beskriv handlingskedjan från brott till rättegång.

Vad kan det finnas för orsaker till kriminalitet?

Vad får kriminalitet för konsekvenser (för individ och samhälle)?

Vad finns det för åtgärder när det gäller kriminalitet?

Vilka fördelar och nackdelar kan det finnas med olika påföljder?

Varför behandlas barn och unga annorlunda än vuxna när det gäller påföljd?

 

Extra: Beskriv ungefär hur en rättegång går till.

 

Material:

 • Tilldelat läromedel på NE - Lag & rätt

 • Häfte med beskrivning från brott till straff och övningar (Finns delat på drive "Brottsplats Storegårdsskolan")

 • Sammanfattning Lag & rätt (finns på drive)

 

Filmer:

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5914-ox (Förövaren - vem begår brott och varför?)

Uppgifter

 • Prov - lag och rätt

 • Prov sh - Så styrs Sverige

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Hur styrs Sverige? åk 7 vt-17

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällsstrukturer, undersöka samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Undersöka strukturer i samhället Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, rättsliga, och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, rättsliga, och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, rättsliga, och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Begrepps- och modellanvändning
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: