Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Edsskolans pedagogiska planering. Teknik i vår vardag och dess utveckling

Skapad 2018-09-03 21:28 i Edsskolan Östhammar
Du ska få lära dig om hur saker fungerar och används, det kallar vi för teknik. Teknik löser ett problem.
Grundskola 1 Teknik

Det finns teknik i både stora saker som båtar och broar och i små saker som nycklar och blyertspennor. Teknik finns överallt! Nu ska du få vara med och upptäcka att det finns teknik i din vardag. Du ska få lära dig hur föremål fungerar och hur de används. Vi kommer att undersöka olika föremål som finns hemma, i skolan eller ute på skolgården. Människor och teknik har en gemensam historia. Du ska få lära dig hur teknik utvecklats genom tiderna och om uppfinnare som skapat detta.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna undersöka vardagliga föremål

Du ska kunna ge minst 3 exempel på tekniska saker du använder i din vardag.

Du ska kunna beskriva utvecklingen för en teknisk sak.

Du ska kunna göra enkla, bilder och texter över en teknisk konstruktion.

Du ska utveckla förmågan att bli bekant med begrepp och ord inom teknik.

Innehåll

Inom arbetsområdet ska du få reflektera över och undersöka hur saker fungerar. Det kan vara saker som finns här och nu i din vardag eller saker som människor använt för längesedan.  Du kommer att få undersöka tekniska föremål som finns hemma hos dig, i klassrummet och ute på skolgården.

Du ska få lära dig hur teknik har förändrats över tid.

Arbetssätt

Du ska arbeta enskilt och i grupp med angivna uppgifter.

Du ska få titta på film om teknik. Läsa enkla texter om uppfinnare och tekniska prylar.

I klassen ska vi undersöka hur teknik har förändrats över tid.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Matris i Teknik åk 1-3

Tekniska lösningar och arbetssätt

Förmåga att undersöka några vardagliga föremål
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan undersöka några vardagliga föremål.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
Förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk  1-3
Du kan med hjälp av ledande frågor använda enkla ord och begrepp.
Du använder oftast enkla ord och begrepp i rätt sammanhang under arbetets gång.
Du använder enkla ord och begrepp i rätt sammanhang.
Förmågan att dokumentera arbetet
 • Tk  1-3
Du arbetar med enkla dokumentationer.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller där syftet med arbetet framgår.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Förmågan att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan berätta om några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan resonera om hur och varför några vardagliga föremål har förändrats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: