Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GOTD åk 3

Skapad 2018-09-03 21:38 i Sunnerstaskolan Uppsala
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Under åk 1 och 2 har vi arbetat utifrån konceptet GOTD, "Grej of the day". Vi fortsätter nu arbetet i åk 3. Minilektionerna kan handla om allt mellan himmel och jord eftersom vi behöver kunskap inom många olika områden för att bli allmänbildade. Med lektionerna lockar vi fram en känsla och en insikt att "Kunskap är coolt".

Innehåll

Syfte med undervisning i GOTD

Syftet med GOTD är att ta till vara, väcka och underhålla elevernas nyfikenhet och lust att lära. 

"Skolan ska bidra till elvernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarana ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i olika former" Lgr 11

Undervisningens innehåll

Under läsåret kommer du att ta del av minilektioner med skiftande ämnesinnehåll. De kan handla om djur, växter, historiska personer, geografiska platser i världen, byggnader, händelser som påverkar oss, begrepp och mycket mer. Du som elev kan också bidra genom att förbereda en egen presentation som du genomför själv eller tillsammans med andra.

Klassen får ledtrådar före varje "grej-lektion". Vid genomgången kommer läraren att berätta om ett ämne/ ett begrepp/ en person eller en händelse med stöd av bilder och/eller film samt text . I samband med lektionerna ges du utrymme att reflektera, diskutera och utveckla dokumentation. Dokumentationen av text och bild sker i en GOTD-bok.

Bedömning

Minilektionerna bedöms inte enskilt men bidrar till bedömning inom olika berörda skolämnen. Förmågor som kan vara aktuella är bland annat; elevernas analysförmåga, förmåga till att hantera information, kommunikation och förmåga till att förstå begrepp.

Visa lärande:

Du visar ditt lärande genom att delta i samtal, ställa frågor, dela erfarenheter samt att sammanfatta det du lärt dig i text och bild.

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: