👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets kretslopp

Skapad 2018-09-03 22:08 i Högsäters skola Färgelanda
Eleven ska lära sig att arbete på ett vetenskapligt sätt när den utför ett experiment och att använda begrepp inom kemin för att förklara vad vatten är uppbyggt av och för att förklara dess olika egenskaper.
Grundskola 4 Kemi
Kemi åk 4

Innehåll

Du ska få lära dig att: 

 • Utföra ett experiment på ett vetenskapligt sätt.
 • Ställa hypoteser och analysera resultatet. 
 • Förklara vattnets kretslopp. 
 • Att vatten finns i olika former. 
 • Att få ett insikt i ämnens uppbyggnad, så som atomer och molekyler. 

Så här ska vi arbeta: 

 • Läsa och skriva faktatexter. 
 • Genomföra och analysera experiment. 
 • Diskussioner i klassen. 
 • Titta på filmer

Du visar dina kunskaper genom att: 

 • Delta i diskussioner. 
 • Genom de skriftliga uppgifterna och faktatexterna. 
 • Genom en bedömningsuppgift. 

 

Matriser

Ke
Vattnets kretslopp

Öva mer!
Jag kan!
Jag är säker!
Experiment
Du kan med stöd följa en muntlig instruktion för att genomföra ett experiment.
Du kan till viss del följa en muntlig instruktion för att genomföra ett experiment.
Du kan följa en muntlig eller skriftlig instruktion för att genomföra ett experiment.
Hypotes och slutsats
Du kan med stöd skriva en enkel hypotes och en slutsats av ett experimentet.
Du kan på ett enkelt sätt skriva en hypotes och en slutsats av ett experiment.
Du kan på ett utvecklat sätt skriva en hypotes och en slutsats av ett experiment.
Vattnets former
Du kan med stöd på ett enkelt sätt berätta om vattnets former.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vattnets former.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om vattnets former.
Vattnets kretslopp
Du kan med stöd berätta om vattnets kretslopp.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vattnets kretslopp.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om vattnets kretslopp. Du använder kemiska begrepp i dina förklaringar.
Begrepp
Du kan med stöd förklara begreppen; hypotes, resultat, avdunsta, kondensera, fast form, flytande form och gasform.
Du kan förklara begreppen; hypotes, resultat, avdunsta, kondensera, fast form, flytande form, gasform, atom och molekyl.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara begreppen; hypotes, resultat, avdunsta, kondensera, fast form, flytande form, gasform, atom, molekyl, koka, smälta och stelna.