👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer, blandningar och kemiska reaktioner

Skapad 2018-09-04 08:20 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 Kemi
I detta område ska vi bekanta oss med kemins underbara värld! Labbar och kemiska reaktioner är spännande att göra och förstå sig på! Välkomna till dessa lektioner:)

Innehåll

Vi kommer att arbeta med detta område i ca 8 veckor V.39-

Innehåll:

Vi kommer att ta upp följande :

 • Atomer (elektroner, protoner, neutroner)
 • Molekyl
 • Grundämne
 • Periodiska systemet
 • Kemiskförening
 • Kemiskreaktion
 • Fysikaliskförändringar
 • Aggregations former
 • Blandningar
 • Lösningar
 • Separationsmetoder
 • -dekandera, filtrera och destilera
 • Säkerhet i labb salen

Upplägg:

Undervisningen kommer att ske på följande sätt:

 • Gemensamma genomgångar
 • Videoklipp
 • Diskussioner i hela klassen och i mindre grupper
 • Egna studier (läsa texter och arbeta med frågeställningar)
 • Laborationer

Bedömning:

Ni kommer att få två uppgifter som ska lämnas in.

Vi kommer att diskutera under lektionerna och avsluta med ett skriftlig prov på begreppen.

Uppgifter

 • Planering av labb!

 • Prov 2

 • Frågor till separations labben

 • Dokumentation: Kokpunkt och smältpunkt

 • Presentation av mig

 • prov

 • Socker frågor

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Atomer, blandningar och kemiska reaktioner

behöver utvecklas
ok
bra
mkt bra
Begrepp
Kan förklara och använda sig av begreppen i olika samanhang
Känner till vissa begrepp och kan med stora brister förklara några
känner till de flesta begreppen och kan enkelt förklara dessa och använda sig av dessa i kända sammanhang
känner till alla begreppen och kan förklara dessa och använda sig av den i olika sammanhang
Känner till alla begreppen och kan med stor säkerhet förklara och använda sig av begreppen i nya sammanhang
Resonemang
Kan föra ett vetenskapligt resonemang
Har svårt att delta i muntliga och skriftliga diskussioner
Kan delta och framföra någon åsikt med någon motivering i skriftliga eller muntliga diskussioner
Deltar aktivt i muntliga eller skriftliga diskussioner. Att du kan motivera dina åsikter
Du deltar aktivt i både muntliga och skriftliga diskussioner. du kan med stor säkerhet motivera dina åsikter
Undersökningar
Kan planera, genomföra och utvärdera undersökningar
Deltar knappt och har inte riktigt koll på säkerheten
Kan med stöd och hjälp planera, utföra och redovisa en undersökning
Kan med viss stöd planera, genomföra och utvärdera undersökningar
Kan självständigt planera, genomföra och utvärdera undersökningar och ger förslag på hur man kan utveckla undersökningen
Ny aspekt