Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa Åk1 ht18 Söderskolan

Skapad 2018-09-04 08:45 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
I idrott och hälsa kommer eleverna i Åk 1 under ht 2018 att träna förmågorna att utveckla grovmotoriska rörelser, röra sig allsidigt, träna kondition,styrka och bollkontroll samt ha idrotts, - och samarbetslekar.

Innehåll

 

Syfte och mål- förmågor och kunskaper som ska utvecklas: 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

  •  
  • Idh
   Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • Idh
   Syfte  praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  • Idh
   Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

 

Centralt innehåll, Undervisning och arbetsformer -hur vi ska nå målen

I ämnet idrott kommer vi att ha många olika rörelsemoment som på varierat sätt tränar de grovmotoriska grundformerna, till exempel olika typer av idrottslekar och bollekar. Vi kommer även att träna grovmotoriken genom stationsövningar och hinderbanor. Genom lekar tränar eleverna sin förmåga att samarbeta med andra samt följa regler. Vi kommer att prata om varför det är viktigt med lek och rörelse.

 

 • Idh 1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh 1-3
 • Idh 1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek och hälsa

Bedömning- vad jag bedömer och hur

Jag bedömer kontinuerligt din insats i idrotten och ditt aktiva deltagande under lektionerna. Jag gör olika motoriska tester ca 2 gånger/ termin där jag kollar av den motoriska utvecklingen. Bedömning sker enligt bedömningsmatris, se nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Bedömningsmatris i idrott och hälsa Åk1 ht 2018

Bedömningen avser

Ny nivå
Idrott och lekar
 • Gr lgr11
 • Idh
Jag deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus.
Jag deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för mig själv vid lekar och spel.
Jag börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag börjar hantera med- och motgångar.
Jag följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Jag kan hantera med- och motgångar.
Motorisk träning
 • Idh  1-3
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t. ex. springa, hoppa och klättra.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t. ex. redskapsbana och lekar.
Jag kan utmana mina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt)
Jag kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: