👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa Åk 2 ht18 Söderskolan

Skapad 2018-09-04 09:16 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
I idrott och hälsa kommer eleverna i åk 2 under ht 2018 att träna förmågorna att utveckla grovmotoriska rörelser, röra sig allsidigt, träna kondition och styrka, testa några friidrottsgrenar, träna på grunderna i orientering, pröva några bollsporter/bollekar samt ha olika idrotts- och samarbetslekar.

Innehåll

Idrott och hälsa 

 Syfte och mål - förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  •  
  • Idh
   Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • Idh
   Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

Undervisning och arbetsformer - hur vi ska nå målen:

 I ämnet idrott kommer vi under hösten att ha många olika rörelsemoment som på varierat sätt tränar de grovmotoriska grundformerna, till exempel olika typer av idrott- och bollekar samt träna styrka och kondition. Vi kommer att pröva på några friidrottsgrenar, träna på grunderna i orientering (träna olika karttecken och orientera på skolgården i bekant miljö). 

 

 • Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, såväl inomhus som utomhus. 
   
 • Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning
  Idh 1-3

Bedömning- vad och hur

Jag bedömer kontinuerligt din insats i idrotten och ditt aktiva deltagande under lektionerna. Jag gör olika motoriska tester med jämna mellanrum under terminen där jag kollar av den motoriska utvecklingen. Bedömning sker enligt bedömningsmatris, se nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Bedömningsmatris i idrott och hälsa åk 2 ht 2018

Bedömningen avser

Idrott och lekar
 • Gr lgr11
 • Idh
Jag deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus.
Jag deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för mig själv vid lekar och spel.
Jag börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag börjar hantera med- och motgångar.
Jag följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Jag kan hantera med- och motgångar.
Motorisk träning
 • Idh  1-3
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t. ex. springa, hoppa och klättra.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t. ex. redskapsbana och lekar.
Jag kan utmana mina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt)
Jag kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Orientering
 • Idh  1-3
Jag kan använda mig av enkla kartskisser t.ex. skattkartor.
Jag kan hantera enkla kartor t.ex. skolgårdskartor.
Jag har kännedom om väderstrecken och kartans färger samt känner till några karttecken.
Jag förstår de vanligaste karttecknen och kan orientera mig och hitta i närmiljön genom att använda karta.