Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturläsning:Spring, Amina!

Skapad 2018-09-04 09:27 i Gränbyskolan Uppsala
Ett arbetsområde där eleverna läser Spring, Amina! av Annelie Drewsen och samtidigt diskuterar och skriver olika uppgifter utifrån bokens innehåll.
Grundskola 5 – 6 Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde ska du få läsa en berättande text. Vi ska läsa en gemensam bok om Amina en flicka som kommer från Somalia. Du kommer att få träna läsförståelse och få möjlighet att utveckla ditt ordförråd genom samtal. Du ska få tips om hur man lär sig nya ord och hur man använder olika lässtrategier. Till sist ska du skriva en fortsättning på texten.

Innehåll

Mål

Öva upp läsförståelsen och ord/begrepp genom att läsa Spring, Amina av Annelie Drewsen

Utveckla sitt ord och begreppsförråd genom att återberätta och sammanfatta delar och situationer

samt diskutera bokens innehåll utifrån olika perspektiv

Utveckla sitt skrivande med språklig variation och struktur genom att skriva en egen fortsättning

Arbetets innehåll

Läsa och lyssna på Spring, Amina av Annelie Drewsen

Diskutera bokens form och innehåll

Skrivuppgifter som är kopplade till bokens innehåll

Arbetssätt och redovisningsform

Högläsning av boken

Läsa delar av boken på egen hand

Diskutera innehållet i boken 

Skrivuppgift: sammanfatta det du läst utifrån frågor

Skriva en egen fortsättning

Visa din kunskap - Bedömning

Vi bedömer hur väl du kan läsa med flyt och kan använda lässtrategier, samt visar på läsförståelse.

Vi bedömer hur väl du kan göra en skriftlig sammanfattning med resonemang kring livsfrågor och omvärldsfrågor. 

Vi bedömer hur väl du kan ställa frågor och framföra åsikter kring det du arbetat med.

Vi bedömer dina kunskaper kring skrivande i en enkel text, med grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9

Matriser

SvA
Kunskapskrav i Svenska som andraspråk

Läsa

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med
flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra
enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse
utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra
enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Skriva
Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Dessutom kan eleven ge
enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt
utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Tala, lyssna, samtala
Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med
enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Eleven väljer och använder då
i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: