Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering åks 7-9 HT 18/19 vecka 36-44

Skapad 2018-09-04 09:54 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
från vecka 18 till vecka 23 kommer vi att jobba på tema läsa och sriva
Grundskola 7 – 9 Modersmål
I våra undervisningar under vecka 36 till 44 ska vi ska ligga i fokus på att läsa ,skriva och tala.

Innehåll

Läsa Lyssna och samtala

Under vecka 36-44 kommer vi att jobba  mycket på att  läsa och skriva  om  olika former av text.

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven

 

.

Undervisning och arbetsmetoder

I par, små grupper eller för hela klassen läsa hög för varandra olika små texter som läraren delar ut.

- Svara muntligt och/eller skriftligt på frågor angående texterna innehåll.

- Läsa tyst under en kvart på lektionen från en själv vald bok och sedan berätta väldigt kort för läraren eller en klasskamrat om det man har läst.

- Läsa högt för familjen hemma små texter eller korta berättelser som handlar om olika traditioner, lekar och figurer från den spansktalande världen. Återberätta med egna ord samt som man lär sig att använda de nya orden.

 

Eleven har uppnått målen när...

När eleven kan läsa texter med flyt

När eleven kan samtala och återberätta texten  han eller hon läste

När eleven kan koppla texten med sina erfarenheter och förstår sammanhangen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  C 9
 • Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: