Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-09-04 10:17 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
Hej mina underbara elever! Välkomna till ett lärorikt och spännande läsår 18/19. Enligt nya Läroplaner 2018 (LP18) så är det stort fokus på digitalisering, därför kommer vi att arbeta med ett digitaliserat läromedel som heter ”Clioonline”. Jag kommer att berätta för er mer om det nya läromedlet på våra lektioner. Det blir intressant och spännande att utforska allt material som finns på sajten. HT18 börjar vi med ett aktuellt tema i vårt samhälle: ”Val 2018” Detta har ni säkert hört talas om hemma, på TV o radio. En stor del i ämnet samhällskunskap handlar om hur vårt samhälle fungerar och hur det styrs. För att vi ska kunna utveckla vårt samhälle krävs det att vi kan förstå och att vi kan samarbeta. Detta är inte alltid lätt eftersom vi har olika åsikter om hur ett bra samhälle ska se ut. I samhällskunskap lär du dig att argumentera och diskutera för att kunna påverka viktiga beslut i skolan, i din familj och i samhället. Jag ser fram emot att vi tillsammans ska lära oss massor om det här området. Vi kommer att arbeta med nyheter, följa de partierna som deltar i valkampanj 2018. Mina erfarenheter tillsammans med mina tidigare elever är att många tycker om våra samhällslektioner då det ofta speglar vad som händer just nu i Sverige och i världen. Ni ser det på Aktuellt och Rapport på TV eller hör det på Nyheterna på radion. Jag ser fram emot att ha spännande, intressanta och lärorika diskussioner, debatter med er. Med vänlig hälsning Valentyna

Innehåll

 

Planering 9V2

 

Augusti–September, vecka 34–36

 

Samhällskunskap: Svensk politik och valfrågor
Valet 2018 (ca 8 lektioner) 

 

Sveriges befolkning går till val 9 september, och det är viktigt att du är insatt i vad partierna tycker i de viktigaste frågorna. 

 


I det är arbetsområdet får eleverna arbeta med valet 2018 genom att bli experter på valfrågor. Därefter får de undersöka hur partierna ställer sig i respektive fråga

 

 

 

I slutet av arbetsområdet kommer du att få rösta på det parti du skulle ha röstat på om du hade haft rösträtt. Men innan dess ska du sätta dig in i viktiga valfrågor. Det ska du bland annat göra genom att ta ställning till hur du vill att Sverige ska styras innan du sätter dig in i hur partierna ställer sig i frågorna.

 

 

 

Centralt innehåll

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsfattande och politiska idéer

 

 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Sveriges politiska system med riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.  ​
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige.

 

Information och kommunikation

 

 • ​ Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer. 
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar. ​

 

Individer och gemenskaper

 

 • ​ Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen.  ​

 

Vidare arbete arbetar vi med Clioonline

 

Det finns fler texter och aktiviteter som handlar om demokrati och samhälle på portalerna. Nedan hittar du länkar till andra texter som kan vara användbara.

 

Ideologier

 

 

Riksdagspartierna

 

 

Sveriges politiska system

 

 

 

 

 

 

Samhällskunskap åk 7–9

 

Bedömning

 

 • E C A

 

Ha kunskap om samhällsstrukturer. Undersöka och beskriva samband.

 

 • E C A

 

Använda begrepp och modeller.

 

 • E C A

 

Föra resonemang om hur individer och samhällen påverkar varandra. Beskriva samband mellan olika faktorer som har betydelse för individens möjligheter till påverkan.

 

 • E C A

 

Undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv genom att resonera om samband.

 

 • E C A

 

Värdera och uttrycka ståndpunkter i samhällsfrågor. Växla mellan perspektiv.

 

 • E C A

 

Redogöra för de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen.

 

 • E C A

 

Redogöra för de nationella minoriteternas ställning och rättigheter.

 

 • E C A

 

Ha kunskap om demokratiska värden och processer. Resonera om rättigheter, skyldigheter och beslutsfattande.

 

 • E C A

 

Använda källor för att söka information och föra källkritiska resonemang.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: