Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bakom masken - Strategier för läsförståelse

Skapad 2018-09-04 10:35 i Stadsskogenskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Svenska
"Fredde är oskyldigt utpekad och Mimmi har själv drabbats. Zacki brinner för att skipa rättvisa. Tillsammans bestämmer sig de tre vännerna för att avslöja cykeltjuvarna, men det visar sig bli farligare än de först trott..." Vi arbetar med boken "Bakom masken" och tränar på olika strategier för läsförståelse.

Innehåll

"Fredde är oskyldigt utpekad och Mimmi har själv drabbats. Zacki brinner för att skipa rättvisa. Tillsammans bestämmer sig de tre vännerna för att avslöja cykeltjuvarna, men det visar sig bli farligare än de först trott..."

Syfte
Syftet med arbetet är att läsa och analysera skönlitteratur. Med den skönlitterära boken "Bakom masken" arbetar vi tillsammans med att utveckla olika strategier för läsförståelse.

De olika strategierna vi tränar på är:

- Göra förutsägelser
- Ställa egna frågor till texten
- Reda ut oklarheter
- Sammanfatta texten
- Göra inferenser
- Göra kopplingar
- Tolka och dra slutsatser
- Skapa inre bilder


Undervisning
Jag kommer att läsa texten högt för dig. Jag kommer att läsa ungefär ett kapitel i veckan.

I samband med att jag läser kommer du att få arbeta på olika sätt:
- Du kommer att få arbeta i helklass, i små grupper, parvis och enskilt.
- Du kommer att få skriva i din läslogg.
- Du kommer att få diskutera och argumentera kring texten.
- Du kommer att få samtala kring texten.

Bedömning
Du visar din kunskap genom att du:

- sammanfattar och kommenterar viktiga delar av texten med hjälp av de olika strategierna. Det gör du bland annat i din läslogg.

- tolkar och för resonemang utifrån egna erfarenheter kring texten. Det visar du när du använder dina erfarenheter i diskussioner kring texten och när du arbetar i din läslogg. 

- du samtalar om texten genom att ställa frågor och framföra egna åsikter. Det gör du när du arbetar med andra, t.ex. i diskussioner och samtal kring texten.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: