Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1. Dagordning avdelningsplanering RINKABY FÖRSKOLA

Skapad 2018-09-04 10:39 i Rinkaby förskola Örebro
Se titel.
Förskola
Följ denna och skriv i reflektion analys och fyll på för varje vecka

Innehåll

Dagordning för ......... planering.

Förskolärarna i arbetslaget ansvarar för att dagordningen följs och att det dokumenteras. Fördela tiden väl mellan punkterna.

  1. Föregående veckas protokoll / Varje vecka
  2. Följ upp projektet i pedagogiska planeringen / Varje vecka 
  3. Nuläge i Barngruppen och arbetslag , ICDP ,Bildstöd/ Varje vecka 
  4. Veckan som kommer: Fördela arbetsuppgifter och PUT-tid, skriv ner.  / Varje vecka 
  5. Trygghetsarbete; Gör aktivitetsplan i papperform (finns på intranätet, Glanshammars förskolor) och följ upp /1 gång i månaden
  6. Unikum Lärlogg / 1 gång i månaden 
  7. Ansvarsfördelning, förhållningssätt, regler och rutiner 1 gång i månaden 

 

Tilldela dagordningen till er avdelning. Kopiera sedan texten och klistra in under fliken reflektion och skriv där, gör så varje vecka.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: