👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi

Skapad 2018-09-04 10:41 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola F Kemi
Tänk dig att du blandar ihop vanlig alkohol och en syra. Det blir en kemisk reaktion och så får du ett ämne som både luktar och smakar som persikor. Så spännande kan det vara att arbeta med organisk kemi. Även till vardags kommer du hela tiden i kontakt med organiska ämnen. De finns i mat, böcker, trä, bensin och mycket annat. Organiska ämnen är alla de ämnen som innehåller kolatomer. Har du tittat in i en brasa någon gång och fantiserat fram figurer i lågorna? Elden har alltid fascinerat oss människor. De första kemisterna trodde till och med att den var ett särskilt ämne – ett element. När något brinner sker en kemisk reaktion som kallas förbränning. Men det finns en annan sorts förbränning också, som inte kräver eld. Den pågår hela tiden inne i våra kroppar. I båda fallen handlar det om att släppa loss energi som finns lagrad i kemiska ämnen.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Under det här arbetsområdet kommer du att lära dig om kolföreningarnas kemi bl.a. kolatomens egenskaper, kolväten, alkoholer och estrar, fossila bränslen, växthuseffekten, energikällor samt brandtriangeln.  

Hur ska arbetsområdet gå till?

 • Genom föreläsningar
 • Konstruera strukturformler med kulmodeller
 • Titta på filmer
 • Kahoot/studi.se
 • Arbeta med frågorna i Spektrum boken och finalen frågorna
 • Arbeta med en uppgift om växthuseffekten
 • Du ska kunna redogöra för de 8 första kolvätena (namn, formel och strukturformel).
 • Du kommer även att få arbeta med ett laborationshäfte och laborera.

 

Hur kommer du att bedömas?

 • teoretiskt genom metanserien och svaren från frågorna och finalen
 • din laborativa förmågan bedömer jag i uppgiften runt växthuseffekten (ta ställning, motivera och resonera)
 • din kommunikativ förmåga bedömer jag både skriftligt och muntligt samt hur du dokumenterar
 • genom prov  

Uppgifter

 • Begrepp Organiska kemi, Begreppskorts mall

 • Testa dig självfrågor - Organisk kemi Lightboken och grundboken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Organisk kemi

E
C
A
Söka information
Frågorna Finalen Växthuseffekten
Du kan söka naturvetenskaplig information och för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan söka naturvetenskaplig information och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan söka naturvetenskaplig information och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Använda
Använda information & anpassa framställning
Frågorna Finalen Växthuseffekten
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett fungerande sätt för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Dokumentera undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har grundläggande kunskaper om organisk kemi, kolatomens egenskaper, de 8 första kolväten (formel, struktur och aggregationstillstånd), 4 första alkoholerna, veta hur en ester bildas, olika former av kol i naturen, fossila bränslen, oljeraffinaderi, fotosyntes och förbränning, växthuseffekten och brandtriangeln
Eleven har goda kunskaper om organisk kemi, kolatomens egenskaper, de 8 första kolväten (formel, struktur och aggregationstillstånd), 4 första alkoholerna, veta hur en ester bildas, olika former av kol i naturen, fossila bränslen, oljeraffinaderi, fotosyntes och förbränning, växthuseffekten och brandtriangeln.
Eleven har mycket goda kunskaper om organisk kemi, kolatomens egenskaper, de 8 första kolväten (formel, struktur och aggregationstillstånd), 4 första alkoholerna, veta hur en ester bildas, olika former av kol i naturen, fossila bränslen, oljeraffinaderi, fotosyntes och förbränning, växthuseffekten och brandtriangeln.
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Växthuseffekten
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.