Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering åk 5 ht 2018

Skapad 2018-09-04 10:46 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Ordet "orientering" härstammar från det latinska ordet "oriens". Tidigare uppfattade man öster som det viktigaste väderstrecket, då Jerusalem låg i Österlandet. Att orientera var då att finna ut var öster ligger och därigenom bestämma de andra väderstrecken eller rikta till exempel en karta eller kikare enligt väderstrecken.

Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om orientering och uppleva friheten i att visats ute i naturen. Detta trots att banorna är fyllda av kontroller.

Innehåll

Mål

Arbetets innehåll

-Teoretiska genomgångar, ex kartkunskap, allemansrätt, skala, passa kartan

-Praktiska orienteringsövningar som ex. kartpromenader med fokus på kartpassning, skolgårdsorientering

-Orienteringsbanor i närmiljön i mindre grupper eller på egen hand.

Arbetssätt och redovisningsform

Under detta arbetsområde så kommer vi att arbeta med att orienetering och allemansrätten i olika nivåer beroende på årskurs. Arbetsområdet inleds med teoretiska genomgångar där eleverna ges baskunskaper samt får möjlighet att ställa frågor och diskutera kring arbetsområdet.

Därefter så får eleverna prova på att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Orienteringen sker i skolans närmiljö och genomför antingen i mindre grupper eller på egen hand. 

Åk 4: Allemansrätten, Kartpromenader, kartkunskap samt orientering i grupp.

Åk 5: Kartkunskap, orientering i mindre grupper alt på egen hand.

Åk 6: Kartkunskap samt orientering i par och på egen hand.

Bedömning

Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna. Du kommer att bli bedömd utifrån din:

 • kartkunskap
 • förmåga att orientera i närliggande natur- och utemiljön

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  C 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Orientering åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Praktisk kunskap
Du orienterar i känd miljö med viss säkerhet. Exempelvis så hittar du några av kontrollerna.
Du orienterar i känd miljö med relativt god säkerhet. Exempelvis så hittar du de flesta kontroller.
Du orienterar i känd miljö med mycket god säkerhet. Exempelvis så hittar du samtliga kontroller med god precision och säkerhet.
Teoretiska kunskaper
Du har viss kunskap kring allemansrätten.
Du har god kunskap kring allemansrätten.
Du har mycket god kunskap kring allemansrätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: