Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Da Vinci med annat uttryck

Skapad 2018-09-04 11:02 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Bild
Vem är denna DaVinci som din skola är döpt efter? Vad händer om vi kombinerar ett känt verk som Mona Lisa med en annan konstnärs uttryck? Vad är det som gör att vi känner igen en viss stil eller en viss konstnärs uttryck? Detta arbete syftar till att svara på dessa tre frågor.

Innehåll

Vad

Målet är att du ska skapa en egen Mona Lisa-bild, där du använder en annan konstnärs/stilarts uttryckssätt.

Syfte

Genom bildundervisningen ska du få möjlighet att möta och lära dig om olika kända konstnärer och stilar inom konst. Du ska dessutom ha möjlighet att visa dina kunskaper genom eget skapande.

Bildämnet ska dessutom ge dig möjlighet att utveckla färdigheter i olika tekniker för att framställa bilder.

Detta arbete syftar mot båda ovanstående.

Kunskapskraven konkretiserade

Du kommer träna dig i och visa i din bild att du kan se vad som är typiskt för en viss stil.

Du ska med handledning klara av att välja vilket material som kan passa för att få fram det uttryck som du blivit tilldelad.

Du kommer att träna dig i- och din förmåga att hantera olika material kommer att bedömas.

 

Arbetsformer

Genomgång om Da Vinci.

Analys i grupp.

Enskilt arbete med bild.

 

Bedömningen sker genom:

Att din lärare ser vad/hur du gör val och bearbetningar under lektionen.

Att din lärare lyssnar på hur du talar om din bild och dina val under arbetets gång.

Vad ditt färdiga resultat visar gällande din tekniska färdighet.

 

Matriser

Bl
Bildmatris åk.7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bildspråk
Du kan göra bilder med enkelt bildspråk och bearbetar dina bilder till viss del.
Du kan göra bilder med relativt utvecklat bildspråk och bearbetar dina bilder.
Du kan göra bilder med utvecklat bildspråk och bearbetar dina bilder mot högre kvalité.
Tekniker och verktyg
För att få bilder som känns genomarbetade och där budskapet framgår krävs ofta en kunskap om olika teknikers egenskaper och hur de används.
  • Bl  E 9
  • Bl  C 9
  • Bl  A 9
Du testar olika tekniker, verktyg och material och kan hantera dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du testar olika tekniker och kan hantera de vanligaste teknikerna på ett fungerande sätt.
Du testar olika tekniker och har en säkerhet i att hantera dem.
Du prövar dig fram i arbetet för att se hur olika tekniker, material och verktyg kan ge olika uttryck.
Du prövar och omprövar, samt varierar olika tekniker, material och verktyg för att skapa olika uttryck.
I arbetet prövar och omprövar du på ett väl genomtänkt sätt. Du har så pass god kunskap om material och tekniker att du medvetet kan välja bland dem, använda dem varierar och idérikt för att åstadkomma olika uttryck.
Självständighet i val
  • Bl  E 9
  • Bl  C 9
  • Bl  A 9
Under arbetsprocessen kan du bidra till att formulera och göra val i arbetet som leder framåt.
Under arbetsprocessen kan du formulera och göra val i arbetet som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen kan du formulera och göra val i arbetet som leder framåt. Du känner alltså till så mycket om tekniker, bildspråk och verktyg att och du gör val i arbetet som gör din arbetsprocess effektiv.
Analys
I din bild kan man urskilja vilken stil din Mona Lisa kombinerats med. Du kan beskriva bildens olika delar med användning av enstaka ämnesspecifika begrepp.
I din bild blir det tydligt vilken stil din Mona Lisa kombinerats med. Du kan beskriva bildens olika delar med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
I din bild blir det mycket tydligt vilken stil din Mona Lisa kombinerats med. Du kan beskriva bildens olika delar med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: