Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text - Da Vinciskolan ht 2018

Skapad 2018-09-04 11:07 i Da Vinciskolan Ale
I detta arbetsområde kommer vi att läsa och analysera texter som handlar om hur människor eller grupper av människor kan bli ojämlikt behandlade och vi kommer att jämföra och diskutera dessa texter och budskap. Vi kommer även att studera genren (texttypen) utredande text. Vi analyserar hur den är uppbyggd och vilka språkliga drag den har. I anslutning till detta kommer vi att tala om källor och hur man gör en korrekt källhänvisning. Som slutuppgift kommer du att skriva en utredande text och följa mallen med de typiska dragen med korrekt källhänvisning.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I detta arbetsområde kommer vi att studera genren (texttypen) utredande text. Vi analyserar hur den är uppbyggd och vilka språkliga drag den har. I anslutning till detta kommer vi att tala om källor och hur man gör en korrekt källhänvisning. Din uppgift blir att skriva en utredande text och följa mallen med de typiska dragen med korrekt källhänvisning.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att formulera dig i text, samt att söka och granska olika källor.

I skolan och framför allt i livet är det viktigt att kunna söka information och fakta i olika former av texter. Det är dessutom viktigt att skilja på vad som är fakta och vad som är påhitt. Att sedan kunna sortera i all den information man hittat och formulera resonemang byggda på den fakta man har är också förmågor som du kommer ha nytta av i livet, oavsett vad du väljer att göra i ditt framtida liv. Det är just därför som detta är förmågor som lyfts fram i flera olika ämnen i skolan och som vi kommer att träna genom detta arbete.

Konkretisering av kunskapskrav

I arbetet kommer du att träna och visa din förmåga att hitta information på internet och i utskrivna texter.

Du kommer att tränas på och få möjlighet att visa din förmåga att välja vad som är relevant/viktig fakta utifrån din frågeställning.

Din förmåga att föra resonemang i text kommer att bedömas.

Din förmåga att formulera meningar, variera din text, stava och bygga upp din text med en fungerande inledning, mitt och avslut kommer också att bedömas.

(Se även matrisen för bedömning nedan)

Vad gör vi?

Du kommer att

  • studera vad utredande texttyp (genre) är, analysera hur den är uppbyggd och vilka språkliga drag den har
  • granska vad olika partier säger om den frågeställning som du har valt.
  • lära dig sätt att sortera och jämföra den fakta du hittar.
  • skriva en kort utredande text på max 1-2 A4 teckenstorlek 12, typsnitt Times New Roman eller Ariel.
  • bearbeta din text utifrån den respons du får.
  • granska olika källor och vi kommer att se på knep för att ta reda på om en källa är trovärdig
 
 

Arbetsformer

Vi studerar vad utredande text är.

Vi pratar om källhänvisning (och vilka källor som är mer trovärdiga än andra).

Vi testar att jobba med ett venndiagram tillsammans.

Vi skriver en utredande text på temat "Din framtid".

Bedömningsformer

Bedömningen av huruvida du har kunskaper som motsvarar kunskapskraven görs med hjälp av din färdiga text.

Under arbetets gång ska du därför känna dig fri att fråga om hjälp.

Uppgifter

  • Utredande text - version 2 (bedömningsunderlag)

  • Utredande text - version 2 (bedömningsunderlag)

  • Utredande text - version 1.

Matriser

Sv
Utredande text

SKRIVA

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språklig variation och textbindning
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning.
Språklig anpassning
I huvudsak har texten fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
I huvudsak har texten relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
I huvudsak har texten väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka och välja ut information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa informationen från ett avgränsat urval av källor.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa informationen från ett relativt varierat urval av källor.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa informationen från ett varierat urval av källor.
Sammanställa informationen och ge källhänvisning
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklade ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklade ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Ge respons
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Bearbeta text
Utifrån respons kan eleven bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Utifrån respons kan eleven bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Utifrån respons kan eleven bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: