Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenhammeds Journaler - ett läsprojekt

Skapad 2018-09-04 11:13 i Västra skolan Falun
Läsning av den skönlitterära ungdomsromanen Svenhammeds Journaler av Zulmir Becevic. Frågor, diskussion och salsskrivning.
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk
Här kommer vi att arbeta med en samtida ungdomsroman, Svenhammeds Journaler av Zulmir Becevic.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syfte: Eleven kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt. Här ges du möjlighet att utveckla din förmåga att; -få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen. -anpassa språket efter syfte och sammanhang. -urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. -skapa och bearbeta en skönlitterär text, enskilt och efter feedback från en klasskamrat. 

Bedömning - vad och hur

Bedömning: Din förståelse och analys av bokens handling, tema och buskap kommer att bedömas genom att du skriver en text där du följer kriterierna nedan. Du som vill kan även förklara handlingen och relationerna mellan karaktärerna.

Kriterier: E: Du presenterar karaktärerna och bokens budskap. Du har med titel och författare. Din text har en röd tråd. Du sätter in handlingen i rätt land och situationen där. Du presenterar viktiga händelser i boken. Din text är någorlunda korrekt när det gäller interpunktion, d v s stor bokstav och punkt, komma m m. Ditt språk är någorlunda korrekt och varierat.

C: Din text är tar upp bokens tema/budskap. Din text är både berättande med inslag av resonerande text. Du använder inledare och gör styckeindelning. Du använder dig av något citat för att förtydliga vad du menar. Ditt språk är korrekt och varierat.

A: Din text är mer tematiskt än kronologiskt presenterad. Du berättar ur ett allvetande perspektiv. ( När man läst boken förstår man att...) Din text tar upp bokens tema/budskap som helhet och går dessutom in i detaljer för att exemplifiera. Din text är tydligt resonerande och du analyserar olika händelser. Du har några tydliga exemplifierande citat i texten. Din text är välstrukturerad och har en inledning och ett avslut som hänger ihop. Du använder dig av inledare, texten har en röd tråd och gott flyt. Du använder sig av ett varierat språk med bra flyt. Du använder dig av längre sammansatta meningar.

Undervisning och arbetsformer

Under detta läsprojekt kommer du att få läsa boken och svara på frågor till innehållet. Det kommer även att finnas frågor där du skall fundera över hur du känner och vad du tycker. 
Det kommer öven att finnas frågor på ord för att bygga upp ditt ordförråd.
Vi har gemensamma diskussioner i klassrummet utifrån givna påståenden.
Läsprojektet avslutas med en skrivuppgift där du skall skapa en text som du bygger upp med inledning, inledare, stycken och avslut.
Här skall du utgå från bokens innehåll och väva in dina tankar och dina argument kring bokens teman.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: