Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt - Det finns inga skridskor i öknen

Skapad 2018-09-04 11:22 i Västra skolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi ska läsa boken Det finns inga skridskor i öknen, besvara frågeställningar kring berättelsen och samtala/diskutera bokens innehåll. Du kommer även att få kunskap om genren "recension" och skriva en egen enligt dess uppbyggnad.

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr 11):

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • läsa och analysera skönlitteratur (…)

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 • söka information från olika källor och värdera dessa

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr 11):

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter (…). Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. (…)

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken (…)

Skönlitteratur (...) från olika tider och skilda delar av världen.Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • kunna använda olika sätt att läsa olika texter

 • kunna förstå, tolka och diskutera det lästa

 • kunna använda stavningsregler, skiljetecken

 • skriva en recension enligt genrens uppbyggnad  

Arbetssätt

Genomförande

Du kommer få

 • läsa boken Det finns inga skridskor i öknen. Läsning sker i huvudsak under lektionstid, individuellt och i grupp.

 • samtala med dina klasskamrater om det ni läst och svara på frågor om boken

 • kunskap om hur en recension skrivs

 • skriva en recension

 

Redovisning

 • boksamtal

 • svara på frågor till boken/föra s k loggbok i ditt skrivhäfte. Dina svar ska lämnas in för bedömning

 • delaktighet i gruppdiskussioner och samtal under lektionstid

 • recension

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att (utifrån kunskapskraven)

 • läsa skönlitteratur

 • göra muntliga/skriftliga sammanfattningar av bokens innehåll, tema och budskap

 • använda egna erfarenheter för att tolka det lästa

 • skriva en recension med passande innehåll och språk

   

Uppgifter

 • Avslutande skrivuppgift

Matriser

SvA
Svenska åk 7 - Det finns inga skridskor i öknen

Rubrik 1

>>>
>>>
>>>
Din förmåga att läsa skönlitteratur.
Eleven kan läsa skönlitteratur (...) med
flyt.
gott flyt.
mycket gott flyt.
Din förmåga att göra muntliga/skriftliga sammanfattningar av bokens innehåll, tema och budskap.
Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar (...) visar eleven läsförståelse.
enkla grundläggande
utvecklade god
välutvecklade mycket god
Din förmåga att använda egna erfarenheter för att tolka det lästa.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar (...) tolka och föra underbyggda resonemang om i olika verk.
enkla och till viss del tydligt framträdande budskap
utvecklade och relativt väl tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna
välutvecklade och väl tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda
Din förmåga att skriva en recension med passande innehåll och språk.
Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning och fungerande anpassning till texttyper och normer och strukturer.
viss enkel i huvdsak
relativt god utvecklad relativt väl
god välutvecklad väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: