Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa kapitel 1

Skapad 2018-09-04 11:24 i Östra skolan Falun
Subtraktion och addition
Grundskola 4 Matematik
Addition och subtraktion

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde.
 • kunna läsa ut och skriva tal inom talområdet 0-10000
 • kunna pricka in tal på en tallinje och bekanta dig med avrundning
 • kunna räkna addition och subtraktion med både huvudräkning och uppställning

Arbetssätt

Vi kommer ha genomgångar och diskussioner där vi går igenom och förklarar alla nya moment. Du kommer att få arbeta, träna och utveckla dina matematiska kunskaper enskilt och i grupp. Det innebär praktiska övningar och diskussioner, färdighetsträning i matematikboken eller med andra anpassade uppgifter.

Bedömning

Jag kommer att bedöma följande:

 • att du har förstått och kan använda dig av metoder och resonemang relevanta för arbetsområdet.
 • att du aktivt deltar och engagerar dig i vid genomgångar och vid gruppuppgifter. Ett aktivt deltagande visar att du har förmåga att använda dig av matematiska begrepp och att föra och följa ett resonemang.
 • att du har strategier och metoder för att göra matematiska beräkningar i addition och subtraktion

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: