👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetslivet ht-2021

Skapad 2018-09-04 11:32 i Svensgårdsskolan Helsingborg
I detta arbetsområde kommer vi arbeta med arbetslivet, där vi kommer diskutera frågor kring bland annat utbildning, jämställdhet och arbetslivets historia i Sverige.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Arbetsmarknaden är den plats där arbetsgivare och arbetstagare möts, för att erbjuda anställning och arbetskraft. Det är också den plats där människan spenderar större delen av sitt vuxna liv. Vad krävs av dig för att ta dig in på arbetsmarknaden? Vad har du för rättigheter som arbetstagare och vem kan hjälpa dig med dessa? Hur har arbetsmarknaden i Sverige utvecklats under de senaste hundra åren? Detta är några av de frågor som vi kommer diskutera under detta arbetsområde.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • reflektera över hur man som individ kan påverka sin arbetssituation samt hur samhället påverkar och påverkas av detta
 • analysera och uttrycka olika ståndpunkter kring aktuella samhällsfrågor, så som utbildning, jämställdhet, arbetslöshet och fackföreningar samt fundera kring dessa frågor ur olika perspektiv

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • se matris 

Hur ska detta bedömas?

 • aktivt deltagande på lektionerna, i genomgångar och diskussioner
 • skriva och lämna in undersökningar i classroom

Undervisning och arbetsformer

 • genomgångar och diskussioner kring arbetslivets historia och utveckling, utbildning, jämställdhet, arbetslöshet och fackföreningar
 • arbete med frågeställningar 
 • inlämningsuppgifter i classroom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällskunskap 7-9

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
1
Arbete och arbetsplatser
Eleven saknar grundläggande kunskaper om olika typer av arbete och arbetsplatser.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika typer av arbete och arbetsplatser.
Eleven har goda kunskaper om olika typer av arbete och arbetsplatser.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika typer av arbete och arbetsplatser.
2
Undersöka olika typer av arbete och arbetsplatser
Eleven känner inte till hur olika arbetsplatser är uppbyggda och fungerar. Eleven kan inte beskriva samband mellan olika typer av arbete.
Eleven visar det genom att undersöka hur olika arbetsplatser är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika typer av arbete.
Eleven visar det genom att undersöka hur olika arbetsplatser är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika typer av arbete.
Eleven visar det genom att undersöka hur olika arbetsplatser är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika typer av arbete.
3
Använda begrepp
Eleven använder inte begrepp och modeller på ett fungerande sätt
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
4
Utbildning och yrkesval
Eleven kan inte föra enkla resonemang om hur ens val av utbildning skapar möjligheter för att kunna arbeta inom olika yrken men också hur förändringar i vårt samhälle påverkar oss i yrkesval och livssituation.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur ens val av utbildning skapar möjligheter för att kunna arbeta inom olika yrken men också kunna ge något exempel på hur förändringar i vårt samhälle påverkar oss i yrkesval och livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur ens val av utbildning skapar möjligheter för att kunna arbeta inom olika yrken men också kunna ge några exempel på hur förändringar i vårt samhälle påverkar oss i yrkesval och livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur ens val av utbildning skapar möjligheter för att kunna arbeta inom olika yrken men också kunna ge flera exempel på hur förändringar i vårt samhälle påverkar oss i yrkesval och livssituation.
5
Anledningar till ens yrkesval samt arbetsplats.
Eleven kan inte undersöka yrkesval och arbetsplatser ur olika perspektiv tex chef och anställd och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka yrkesval och arbetsplatser ur olika perspektiv tex chef och anställd och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka yrkesval och arbetsplatser ur olika perspektiv tex chef och anställd och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka yrkesval och arbetsplatser ur olika perspektiv tex chef och anställd och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
6
Fackförening, arbetsgivarförening och arbetsmiljölagar
Eleven kan inte värderar och uttrycker olika ståndpunkter om fackföreningar, arbetsgivarföreningar och arbetsmiljölagar med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan fackförening och arbetsgivarförening.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter om fackföreningar, arbetsgivarföreningar och arbetsmiljölagar med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan fackförening och arbetsgivarförening.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter om fackföreningar, arbetsgivarföreningar och arbetsmiljölagar i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan fackförening och arbetsgivarförening.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter om fackföreningar, arbetsgivarföreningar och arbetsmiljölagar i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan fackförening och arbetsgivarförening.
10
Information & källor
Eleven kan inte söka information om utbildningar och yrken.
Eleven kan söka information om utbildningar och yrken och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om utbildningar och yrken och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om utbildningar och yrken och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.