Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good stuff år 5

Skapad 2018-09-04 11:57 i Heby skola F-6 Heby
Planering för låsåret med läromedlet Good Stuff.
Grundskola 5 Engelska

Good Stuff 5 kommer att vara ett arbetsmaterial i utvecklingen av att lära sig engelska!

Innehåll

Inledning

Vi kommer under hela läsåret att arbeta med arbetsboken och textboken Good Stuff.
Blandat med diskussioner på engelska, se på korta filmer anpassade för åk 5 och mycket annat.

 

Mål

Målen med undervisningen i engelska är att:

 • utveckla sin förmåga att använda sig av engelska för att kommunicera i tal och skrift

 • utveckla sin förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper

 • utveckla sin förståelse av talad engelska i olika situationer och sammanhang

 • utveckla sin förmåga att analysera, bearbeta och förbättra språket mot allt större variation och säkerhet

 • utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i engelsktalande länder och göra jämförelser med egna erfarenheter

 • utvecklar sin förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen

Arbetssätt:

Så här kommer vi att arbeta:

 • lyssna på talad engelska från olika delar av världen

 • skriva egna texter av olika slag 

 • tala engelska så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

 • läsa olika texter t.ex. skönlitterära texter, faktatexter och texter från läroboken

 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter

 • träna på hur språket är uppbyggt t.ex. ordföljd och grammatiska regler

 

Bedömning

Eleverna bedöms utifrån förmågan att kunna samtala, skriva och förstå text samt talad engelska.

Tala: Hur eleven klarar av att diskutera och tala samt använda språkredskap för att kunna tala bra engelska. Hur eleven uttrycker sig inom olika situationerna.
Skriva: Hur eleven skriver på engelska både grammatiskt och ordföljd.
Läsa: Hur eleven läser och uttalar engelska ord. Samt om eleven utvecklas inom denna delen.
Lyssna: Hur mycket eleven förstår av talad engelska, om de förstå budsakpet på det vi lyssnar på, genom att diskutera samt att svara på frågor på det vi lyssnat på.

Utvärdering

Arbetet kommer att utvärderas och bedömas utifrån våra lektioner i engelska samt genom att göra olika tester under året.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska år 5

Nivå 1
Nivå 3
Nivå 4
TALA
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder sig av ett enkelt språk
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder ett varierat språk, samt utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, nyanserat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Använder ett varierat språk, samt utvecklar budskapet genom att beskriva/motivera/förklara
SKRIVA
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder sig av ett enkelt språk
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder ett varierat språk, samt utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, nyanserat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Använder ett varierat språk, samt utvecklar budskapet genom att beskriva/motivera/förklara
LÄSA
Förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text.
Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Förstår olika slags texter med olika svårighetsgrad, även inom okända områden.
LYSSNA
Förstår huvudinnehållet i budskapet vid tydligt och enkelt tal, samt anpassat taltempo.
Förstår helheten i budskapet i naturligt taltempo, främst inom kända områden.
Förstår både helhet och detaljer i budskapet, både inom kända och okända områden. Förstår även tal med olika dialekter.
SAMTALA
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: