Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VÅR BARN OCH KUNSKAPSSYN

Skapad 2018-09-04 12:16 i Brattebergs förskola Öckerö
Förskola
Vår barn och kunskapssyn som vi har som grund för allt arbete med vår reflektion och planering.

Innehåll

Brattebergs förskolas barn och kunskapssyn

 

VI TROR PÅ DET KOMPETENTA BARNET OCH ATT:

 

  • Barn är olika och har egna tankar och erfarenheter
  • Barn lär hela tiden, är nyfikna, utforskande och söker mening
  • Barn lär utifrån många olika infallsvinklar/ rhizomatiskt lärande *
  • Barn lär i relationer till människor, miljö och material
  • Barn är medskapare av sitt liv och vårt samhälle som ständigt förändras**

 

* Rhizomatiskt lärande

Begreppet rhizom är hämtat från biologin och betecknar vissa växters rotsystem. Systemet kan växa och breda ut sig åt olika håll, till skillnad från tex en trädrot som alltid förgrenar sig i ändarna. Ordet rhisomatiskt gör det möjligt att beskriva hur lärandet likt rhizomer, går i oförutsägbara banor, och inte på något sätt är linjärt eller progressivt. Lärandet följer därmed inte en linjär och på förhand utstakad väg, utan går lite hit och dit i oförutsägbara banor. Utifrån ett sådant synsätt kan kunskap förstås som något som uppstår i alla de olika slags förbindelser som upprättas i ett barns tillvaro. Kunskap och lärande kan inte, utifrån detta synsätt, delas upp i olika ämnesområden.

 

** här utgår vi från ett postkonstruktionistiskt tänkande om lärandet där kunskap innebär att världen, människor och samhället är något som ständigt är föränderligt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: