Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och valet 2018

Skapad 2018-09-04 12:20 i Klaraskolan Halmstad
Arbetsområde demokrati och valet 2018 om Sverige som ett demokratiskt land och om valet 2018 till riksdag, kommun och landsting.
Grundskola 7 Samhällskunskap
Arbetsområde kring demokrati, hur Sverige styrs, de politiska partierna och hur valet 2018 till riksdagen, kommun och landsting går till. Vi kommer att arbeta med vilka partier som sitter i riksdagen, gå igenom hur man röstar och undersöka partiernas viktiga frågor. Vi kommer också att arbeta med källkritik.

Innehåll

 

Vad ska jag som elev utveckla;

 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, förmåga att reflektera över värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.
 • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Vad ska vi arbeta med?

 • Politiska val och partier i Sverige.
 • Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag.
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val.
 • Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Hur ska vi arbeta?

VI kommer oss av olika arbetssätt och metoder. Ni kommer att arbeta enskilt men även i par eller i grupp där vi fokuserar på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där nya ord och begrepp är i fokus. 

I arbetsområdet kommer vi att ha gemensamma genomgångar, diskussioner i par och i större grupp. Vi kommer att titta på kortare filmklipp för att ytterligare belysa det vi läser och diskuterar. Vi läser och arbetar med text om demokrati, politik och hur Sverige styrs, hur man röstar och beslutar i Sverige. Till texten kommer vi att arbeta med olika uppgifter kopplade till texten. 

Under arbetsområdet kommer du att få fördjupa dig i hur vårt demokratiska samhälle fungerar. Du får lära dig vad som kännetecknar en demokrati och hur den fungerar i praktiken. Vi kommer att gå igenom hur regering och riksdag fungerar samt hur det går till med val i Sverige. 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Ni som elever kommer att i samband med vissa delar i arbetsområdet att kunna påverka hur ni ska arbeta och lär er på bästa sätt. 

Bedömning; Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du kommer att ges möjlighet att visa dina kunskaper genom diskussioner i klassen, mindre skriftliga uppgifter och ett skriftligt prov.

Du ska visa att du har:

 •  kunskaper om hur Sverige styrs (riksdag och regering) och om val.
 •  kunskaper om de politiska ideologierna. 
 •  kunskaper om de olika politiska partiernas bärande tankar och idéer.
 •  kunskaper om demokrati och diktatur.
 •  kunskaper om källkritik.

 

Till din hjälp har du;

Ne.se, anteckningar från tavlan och undervisning.

Nedan finns en bedömningsmatris i samhällskunskap;  förenklat ska du kunna - dvs vad vi bedömer

Vi kommer att bedöma din förmåga att; 

 • använda ord och begrepp kopplade till arbetsområdet
 • kunna redogöra och använda dina kunskaper om uppdelningen mellan riksdag och regering (vem ansvarar för vad?)
 • kunna beskriva samband mellan valprocess- valresultat-riksdag-regering (mandatfördelning)
 • kunna resonera om demokratiska värden och principer; vad kännetecknar en demokrati och vad innebär det?
 • kunna resonera och uttrycka olika ståndpunkter i olika frågor
 • kunna söka information och kunna resonera om källornas trovärdighet och relevans.

Matriser

Sh
Kunskapskrav samhällskunskap

E
C
A
Faktakunskaper politiska strukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Faktakunskaper centrala begrepp
,
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Resonemang kring samhällsfrågor
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Resonemang kring demokratiska värden
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Källkritik
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: