Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Istiden och forntiden

Skapad 2018-09-04 12:46 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3)
Under höstterminen ska vi läsa om istiden och forntiden. Du kommer att få lära dig om hur det var under istiden, fanns det människor och djur i Sverige då? Du kommer även lära dig mer om hur människornas vardag kunde se ut på stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Vi kommer att följa hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid och jämföra med hur vi lever i dag. Du ska även få lära dig hur man avläser en tidslinje.

Innehåll

Kunskapskrav och bedömning

Du kan placera in tidsbegreppen istiden, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att skriva in tidsbegreppen istiden, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje.

 

Du kan beskriva hur människorna levde under forntiden och använda dig av tidsbegreppen i din beskrivning.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att muntligt eller skriftligt berätta om hur människorna levde under forntiden.

 

Du kan beskriva hur man kan se spår av istiden och forntiden i naturen.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att muntligt eller skriftligt beskriva hur man kan se spår av istiden forntiden i naturen.

 

Du kan göra jämförelser mellan hur människor levde under de olika tidsåldrarna.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att muntligt eller skriftligt beskriva jämförelser mellan de olika tidsåldrarna. 

 

Arbetssätt och redovisning

Vi sätter upp en tidslinje i klassrummet där vi markerar stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Vi tittar på film.

Vi läser faktatexter om forntiden.

Vi skriver egna faktatexter om forntiden med hjälp av stödord. 

Vi samlar alster till en egen forntidsbok.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: