Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppgift 1: Reklamkampanj

Skapad 2018-09-04 12:57 i S:t eriks gymnasium Stockholm
Gymnasieskola Mediekommunikation
Se beskrivningen i det bifogade uppgiftsdokumentet. Observera att deadline är olika beroende på vilken halvgrupp du tillhör i MEPMEI02. Läs vad som gäller för just dig i uppgiftsdokumentet. Med vänliga hälsningar, Pernilla

Uppgifter

 • Uppgift 1: Reklamkampanj

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven för, utifrån olika textexempel, välgrundade och nyanserade resonemang om texten som uttrycksmedel utifrån texttyp, syfte, mottagare och textens förmåga att bära budskap. Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om olika texters påverkan på olika målgrupper.
  Mee  A
 • Eleven för, utifrån olika textexempel, välgrundade resonemang om texten som uttrycksmedel utifrån texttyp, syfte, mottagare och textens förmåga att bära budskap. Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om olika texters påverkan på olika målgrupper.
  Mee  C
 • Eleven för, utifrån olika textexempel, enkla resonemang om texten som uttrycksmedel utifrån texttyp, syfte, mottagare och textens förmåga att bära budskap. Dessutom drar eleven enkla slutsatser om olika texters påverkan på olika målgrupper.
  Mee  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur olika medier kommunicerar och fungerar som bärare av budskap via olika kanaler till en nationell och internationell publik.
  Mee  A
 • Eleven redogör utförligt för hur olika medier kommunicerar och fungerar som bärare av budskap via olika kanaler till en nationell och internationell publik.
  Mee  C
 • Eleven redogör översiktligt för hur olika medier kommunicerar och fungerar som bärare av budskap via olika kanaler till en nationell och internationell publik.
  Mee  E
 • Eleven producerar faktabaserade och sakliga journalistiska texter. Dessutom producerar eleven avancerade texter med informativt och reklaminriktat innehåll. I arbetet använder eleven med säkerhet något journalistiskt och reklamorienterat arbetssätt. Texterna som eleven producerar är anpassade till genren och till syfte och målgrupp samt uppvisar en god språklig kvalitet och innehåller väl valda uttrycksformer.
  Mee  A
 • Eleven producerar faktabaserade och sakliga journalistiska texter. Dessutom producerar eleven texter med informativt och reklaminriktat innehåll. I arbetet använder eleven med viss säkerhet något journalistiskt och reklamorienterat arbetssätt. Texterna som eleven producerar är anpassade till genren och till syfte och målgrupp samt uppvisar en tillfredsställande språklig kvalitet.
  Mee  C
 • Eleven producerar faktabaserade och sakliga enkla journalistiska texter. Dessutom producerar eleven enkla texter med informativt och reklaminriktat innehåll. I arbetet använder eleven med viss säkerhet något journalistiskt och reklamorienterat arbetssätt. Texterna som eleven producerar är till viss del anpassade till genren och till syfte och målgrupp samt uppvisar en tillfredsställande språklig kvalitet.
  Mee  E
 • Utifrån en given arbetsuppgift producerar eleven efter samråd med handledare en genomarbetad informations- eller reklamkampanj riktad till en specifik målgrupp samt motiverar kampanjutformningen utifrån en medieteoretisk modell. Eleven redogör utförligt och nyanserat för skillnaderna mellan intern och extern kommunikation.
  Mee  A
 • Utifrån en given arbetsuppgift producerar eleven efter samråd med handledare en enkel informations- eller reklamkampanj riktad till en specifik målgrupp samt motiverar kampanjutformningen utifrån en medieteoretisk modell. Eleven redogör utförligt för skillnaderna mellan intern och extern kommunikation.
  Mee  C
 • Utifrån en given arbetsuppgift producerar eleven i samråd med handledare en enkel informations- eller reklamkampanj riktad till en specifik målgrupp. Eleven redogör översiktligt för skillnaderna mellan intern och extern kommunikation.
  Mee  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: