Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantjakten åk 2

Skapad 2018-09-04 13:13 i Uppsävjaskolan Uppsala
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Tänk vad fantastiskt det är med ord! Att själv kunna läsa och förstå, är magiskt! Med hjälp av orden kan du bygga meningar och författa egna texter. I år fortsätter vi att följa Asta, Bea och Cesar på deras spännande äventyr.

Innehåll

Detta kommer undervisningen bl.a. att innehålla:

 • läsa boken "Diamantjakten"
 • läsa i grupp
 • lyssna på högläsning
 • samtala och återberätta i grupp
 • arbeta med läsförståelse och skrivning i arbetsboken
 • arbeta med vokaler och konsonanter
 • arbeta med grammatik
 • arbeta med olika texter (t.ex. faktatext, berättande text, brev och dagbok). Du kommer varje vecka att få läsa ett nytt kapitel i Läseboken både i skolan och hemma för en vuxen. Genom att läsa en text flera gånger övar du upp flytet i läsningen. 
 • arbeta med läsförståelsestrategier (konstnären, cowboyen, spågumman, detektiven och reportern)

 

Konkreta mål

Läsa

 • läsa bekanta och elevnära texter med flyt
 • rätta dig själv vid läsning
 • använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder (konstnären), dra slutsatser (läsa mellan raderna) och återberätta (cowboyen), göra förutsägelser (spågumman), stanna upp och samtala (detektiven) och ställa frågor (reportern) om det som du har läst
 • koppla det lästa till egna erfarenheter
 • läsa längre texter och ord med komplicerade konsonantförbindelser (t.ex. spricka, skvätta, skrika, mönster, knastra)
 • uppfatta den s.k. röda tråden (början, mitten och slut)

 Skriva

 • stava vanligt förekommande ord
 • skriva med stor bokstav, punkt och frågetecken
 • göra mellanrum mellan orden
 • skriva läsligt för hand
 • skriva bokstäverna på rätt sätt (i förhållande till varandra och raden)
 • skriva texter med enkel handling (början, mitten och slut) - planera sitt skrivande med hjälp av en tankekarta
 • skriva olika texter (t.ex. faktatext, berättande text, brev och dagbok)
 • bearbeta texter på ett enkelt sätt utifrån respons

 Tala

 • lyssna på andra
 • berätta i grupp
 • förklara så att andra förstår
 • tala om vad du tycker och tänker
 • sammanfatta
 • ta muntliga instruktioner

 

Bedömning - Så här visar du vad du har lärt dig:

 • Visa att du har läsförståelse när du läser högt genom att rätta dig själv, svara på frågorna och återberätta.
 • Skriva texter där bl.a. röd tråd och skiljetecken finns med

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
svenska åk 2

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Läsa bekanta och elevnära texter med flyt
Du kan fler ordbilder till exempel: inte, mig, dig, också Du använder fortfarande ljudningsteknik (fonologisk) men läsningen automatiseras allt mer med hjälp av helordsläsning Du har börjat upptäcka när du läser fel och kan rätta dig själv
Du upptäcker när du läser fel och kan rätta dig själv Du läser med bättre flyt
Du kan läsa texter med flyt och förståelse Du är huvudsakligen en helordsläsare
Visa läsförståelse genom att kommentera och återge innehåll
Du kan läsa en hel bok med enkel text och förstå innehållet samt återberätta handlingen.
Du kan läsa en hel bok med mer text och färre bilder samt återberätta handlingen
Du läser för att lära och uppleva samt återberätta handlingen
Skriva
Skriva enkla texter med läslig handstil och på dator
Du kan skriva så att texten är läslig för dig själv och andra
Använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava till vanliga ord
Du kan stava längre ljudenliga och högfrekventa ord Du blandar inte längre stora och små bokstäver Du vet att man ska använda stor bokstav och punkt och gör det ibland
Du använder ofta stor bokstav och punkt
Du använder för det mesta stor bokstav och punkt samt andra vanligt förekommande skiljetecken Du kan stava ord som du använder när du skriver
Söka information och återge dem i faktatexter
Du kan skriva enkla faktatexter.
Kombinera texter med bilder för att förtydliga och förstärka budskap
Du kan skriva korta texter med och utan bildstöd till exempel berättelser, korta meddelanden, brev, sagor, för hand och på dator/Ipad
Du kan skriva längre texter med och utan bildstöd till exempel berättelser, meddelanden, brev, sagor, för hand och på dator
Du kan tillämpa enkla skrivregler
Tala, lyssna och samtala
Samtala om frågor och ämnen samt framföra egna åsikter
Du kan återberätta en enkel text i liten grupp
Du kan återberätta en text i halvklass
Du kan återberätta en text i helklass
Berätta om vardagliga händelser
Du kan på ett enkelt sätt beskriva ett föremål så att kamraterna förstår
Du kan på ett tydligare sätt beskriva ett föremål så att kamraterna förstår
Du kan på ett mer avancerat sätt beskriva ett föremål så att kamraterna förstår
Ge och ta muntliga instruktioner
Du kan förstå en enkel instruktion i två led
Du kan förstå en instruktion i flera led
Du kan förstå och ge instruktioner i flera led
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: