Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdengrund/ språk

Skapad 2018-09-04 14:06 i Håstaby förskola Hudiksvall
Förskola
Språk

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Familjen

Tidsperiod: September

Förskolans namn: Håstaby förskola

Grupp: Östergården

Barnens ålder: 3-5 år

År och datum: 2018-09-04

Planeringen Upprättad av: Pedagoger på Östergården

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Att binda samman arbetet med barns språk
Vilka målområden i läroplanen berörs?
- Utvecklar intresset för skriftspråket samt förståelse för symboler i deras kommunikativa funktioner.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Lekskriva som en viktig del i demokratiprocesser.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi fortsätter att utveckla läs och skrivmiljön. Ge barnen möjligheter att skriva i egna böcker.Barnen ges möjlighet att ta med egna böcker till förskolan.Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Genom att sätta upp dokumentationer.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: