Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2A Ht-18

Skapad 2018-09-04 14:19 i Stureskolan Hedemora
Matematik utifrån läromedlet; Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik

Vi repeterar grunderna inom matematik; alla siffror, tal och mönster, för att sedan bygga på våra kunskaper. Vi arbetar även med problemlösning i par.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Du ska få lära dig:

 • talen 0-100
 • addera och subtrahera ental och tiotal
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
 • multiplikation med 2, 5 och 10
 • delnings- och innehållsdivision
 • tal i bråkform
 • att göra räkneberättelser
 • formulera matematiska uttryck.
 • matematiska begrepp;  algebra, , addition, subtraktion, term, summa differens, multiplikation, division m.m.
 • lösa problemlösningsuppgifter enligt EPA modellen. ( Enskilt, par, alla)
 • grunden till datalogiskt tänkande som grund för programmering

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok, dator, Ipad och på arbetsblad.

Vad som kommer att bedömas:

Bedömningen kommer att ske löpande.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: