Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och diktatur ht 2019

Skapad 2018-09-04 14:22 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 Samhällskunskap
Det är politiska val vart 4:e år i Sverige. Att man deltar och röstar är något som många personer i Sverige ser som både en skyldighet och en rättighet eftersom vi i Sverige lever i en demokrati. Vad innebär det att Sverige är en demokrati? Hur påverkar det oss som individer och det samhälle vi lever i? Motsatsen till demokrati är styrelseskicket diktatur. Hur är det egentligen i länder där det råder diktatur?

Innehåll

Tid: Mellan vecka 36-38

 

Undervisningen – så här kommer vi att arbeta

 • Gemensamma diskussioner i par och helklass om demokrati och diktatur.
 • Genomgångar av Sveriges statsskick med fokus på demokrati, grundlagar och maktmedel.
 • Sökuppgift om olika länders statsskick. 
 • Filmvisning "Fatta Sveriges demokrati" avsnitt 1 och 6 med tillhörande arbetsuppgifter.
 • Eget arbete med skrivuppgiften "Mail från landet Diktarin".

 

Material vi kommer att använda oss av:

Filmklipp om demokrati/diktatur: https://urskola.se/Produkter/205465-Fatta-Sveriges-demokrati-Demokrati-eller-diktatur 

Materialet "Ditt ord är fritt" från Amnesty, s. 15-21. https://skola.amnesty.se/lektioner/yttrandefrihet/ditt-ord-ar-fritt/  

Läroboken, SOS samhälle, s.110-120

 

Bedömning – så här kommer dina kunskaper att bedömas

Din lärare kommer att bedöma utifrån kunskapskraven på följande arbeten:

Muntliga diskussioner i par och helklass

Skrivuppgiften "Mail från landet Diktarin"

 

 

 

Uppgifter

 • Mail från landet Diktarin, tips för att resonera

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Demokrati och diktatur ht 2018

E
C
A
Undersöka samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt välfungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
 • Sh  E 9
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt välunderbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i storutsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: