Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 5

Skapad 2018-09-04 14:32 i Brattebergsskolan F-6 Öckerö
En kort presentation om vad vi arbetar med i engelska under årskurs 5
Grundskola 5 Engelska
Vi kommer att arbeta med drama, film, projekt och i engelskaböckerna ”Magic”.

Innehåll

Avsnitt 1

My Movie-Book

Vi tittar på och arbetar med film med engelskt tal och engelsk undertext. Vi lär oss nya ord, diskuterar språkliga strukturer och jämför med svenska (t ex olika tempus, genitiv, pluralbildning, ordföljd etc). Efter varje avsnitt skriver vi en kort sammanfattning om handlingen.

Drama och dialoger

Vi arbetar med lekar och gör dramatiseringar i mindre grupper.

Magic

Vi använder läroböckerna "Magic" och lyssnar, läser, översätter olika typer av texter. Vi arbetar med olika övningar i arbetsboken och på webben.

Project

Vi gör mini-projekt där vi bl a skriver egna faktatexter, som barnen presenterar för klassen. Barnen lär sig strukturera texter, utökar sitt ordförråd och använder olika presentationsverktyg.

Ordlistor och ordböcker

Vi lär oss använda ordböcker och ordlistor både digitalt och i bokform.

Uppgifter

 • ET- The Extra Terrestrial

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Matris engelska åk 4-6

Lyssna och läsa
Du kan förstå det viktigaste i det språk som talas i klassrummet (filmer, band, uppläsningar, instruktioner).
Du kan förstå det viktigaste i de texter du läser i klassrummet.
Du kan använda någon strategi för att lättare förstå innehållet i det du hör i klassrummet (följa med i text, använda ordlista, ställa frågor).
Du kan använda någon strategi för att lättare förstå innehållet i det du läser i klassrummet (ordlista, bildtexter, viktiga ord).
Tala, skriva och samtala
Du visar att du förstått det du hört genom att i enkel form berätta om innehållet samt med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Du kan välja enkla texter från olika medier och sedan använda något från dem i text eller tal.
Du kan göra enstaka, enkla förbättringar av det du själv uttryckt eller skrivit. T.ex. genom uttal, stavning och grammatiska strukturer
Du kan använda någon strategi (t.ex. kroppsspråk, frågor, bilder, omskrivningar, synonymer) för att lättare göra dig förstådd.
Du känner till något om vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används och kan göra enkla jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan på ett enkelt och begripligt sätt skriva en presentation (t.ex. presentera dig och din familj) -
Du kan på ett enkelt och begripligt sätt skriva en instruktion (t.ex. en vägbeskrivning hem till dig)
Du kan på ett enkelt och begripligt sätt skriva ett meddelande (t.ex. vidarebefordra ett telefonmeddelande)
Du kan på ett enkelt och begripligt sätt skriva en berättelse (t.ex. om ett husdjur)
Du kan på ett enkelt och begripligt sätt skriva en beskrivning (t.ex. om ditt rum)
Du kan på ett enkelt och begripligt sätt göra en muntlig presentation (t.ex. om dig och din familj)
Du kan på ett enkelt och begripligt sätt ge en muntlig instruktion (t.ex. en vägbeskrivning hem till dig).
Du kan på ett enkelt och begripligt sätt ge ett muntligt meddelande (t.ex. vidarebefordra ett telefonmeddelande)
Du kan på ett enkelt och begripligt sätt berätta något (t.ex. om ett husdjur)
Du kan på ett enkelt och begripligt sätt beskriva något muntligt (t.ex. ditt rum)
Du kan föra enkla och begripliga samtal.
Du kan kommunicera skriftligt på ett enkelt och begripligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: