👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Fast eller flytande

Skapad 2018-09-04 14:41 i Ingels skola Rättvik
I arbetsområdet ”Fast eller flytande” kommer du att få lära dig olika metoder att undersöka såväl fasta ämnen som vätskor, utveckla din förmåga att utföra enkla experiment samt jämföra dina förutsägelser med resultaten.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska
Vad är fast och vad är flytande? Under några veckor ska vi arbeta med temat Fast eller flytande. Du kommer att få träna på att utföra enkla undersökningar, ställa hypoteser, få fram ett resultat och dokumentera det.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att…

 • Kunna samarbeta.
 • Kunna följa muntliga/skriftliga instruktioner.
 • Kunna delta i samtal och diskussioner som rör uppdragen.
 • Kunna använda och lära dig nya begrepp.
 • Kunna jämföra fasta ämnen med vätskor.
 • Kunna beskriva fasta ämnen och vätskors egenskaper.
 • Kunna göra förutsägelser.
 • Utföra enkla experiment.
 • Jämföra dina förutsägelser med resultaten.

 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Du kommer att få studera och undersöka både fasta ämnen och vätskor. Då ska du få träna på att jämföra och beskriva dem.
 • Du kommer även att få träna på att ställa hypoteser (göra förutsägelser) och jämföra med resultatet.

Hur?

 • Vi kommer att utgå från flera uppdrag (undersökningar och experiment).
 • Varje uppdrag börjar med en genomgång. Din grupp får sedan göra en förutsägelse. Därefter genomför du ditt uppdrag och jämför resultaten med din förutsägelse. Vi avslutar uppdraget genom att du får redovisa resultaten och sammanfatta vad du har lärt dig muntligt och skriftligt.
 • Du kommer att få göra uppdragen tillsammans med dina kamrater och får då samtidigt träna din samarbetsförmåga.
 • Du dokumenterar och svarar på frågor i din bok "Fast eller flytande". Ibland genom att vi skriver tillsammans, ibland genom ett foto och ibland genom att du ritar och skriver.

Detta kommer att bedömas.

Din förmåga att:

 • Kunna jämföra fasta ämnen med vätskor.
 • Kunna beskriva fasta ämnen och vätskors egenskaper.
 • Kunna ställa hypoteser (göra förutsägelser).
 • Utföra enkla experiment.
 • Jämföra dina hypoteser med resultaten.

Du kan visa detta genom:

 

 • Att du kan utföra enkla experiment.
 • Att du aktivt deltar i samtal och diskussioner.

Din dokumentationsbok kommer också att ligga till grund för bedömning.  

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Fast eller flytande

På väg
Bra
Mer än bra
Begrepp
förutsägelse, resultat, egenskap, fast, flytande, flytförmåga, stapelbar, hårdhet,
Du förstår inte alla begrepp, utan behöver få dem förklarade för dig.
Du förstår de olika begreppen men använder dem inte när du själv pratar.
Du förstår de olika begreppen och använder dem också när du pratar.
Göra en hypotes/förutsägelse
 • Fy   3
 • NO   3
Du behöver hjälp av en kompis eller fröken för att kunna berätta någonting som du tror skulle kunna hända.
Du kan själv formulera en hypotes/förutsägelse om vad som kommer att hända, men ger ingen förklaring till varför du tror så.
Du kan formulera en hypotes/förutsägelse om vad som kommer att hända, och kan motivera/argumentera för varför du tror så.
Utföra en undersökning
 • Fy   3
 • NO   3
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver mycket stöd av lärare eller kamrater. Du behöver ibland bli påmind om att fokusera på uppgiften.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut med endast lite stöd av lärare eller kamrater. Du gör ditt bästa och fokuserar på uppgiften men din dokumentation är något slarvig.
Efter att ha lyssnat på instruktionerna kan du själv, eller genom att samarbeta i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut. Du arbetar fokuserat med uppgiften och är nogrann när du dokumenterar.
Dra slutsats
Jämföra och se samband
 • Fy   3
 • NO   3
Du behöver hjälp av fröken eller en kompis för att komma på vad ni kommit fram till i undersökningen.
Du kan själv berätta resultatet av undersökningen men jämför inte resultatet med din hypotes/förutsägelse.
Du kan jämföra resultatet av undersökningen med din hypotes/förutsägelse och berätta om den stämde eller inte.
Reflektera över ditt eget lärande
 • Gr lgr11
Du kan inte berätta någonting du lärt dig av att göra undersökningarna.
Du kan berätta någonting du lärt dig av att göra undersökningarna.
Du kan berätta hur dina tankar har ändrats efter att ha genomfört undersökningarna. (Du jämför det du trodde förut med vad du vet nu)