👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattera!

Skapad 2018-09-04 15:39 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi ska fokusera texttypen debattartikel. Vi lär oss vad som är typiskt för den och hur man skriver en egen. Vi läser olika debatterande texter för att öva på läsförståelse.

Innehåll

 

Förmågor i fokus

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Läsa och analysera texter för olika syften
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Söka information från olika källor och värdera dessa
 
Övergripande mål
Ni är delaktiga genom att vara med och bestämma ämnesområden att debattera kring. Vi har ett uppdrag i skolan att du som elev ska använda dig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter som ska grunda sig på kunskaper och etiska överväganden.
 
Vad ska du lära dig?
Du ska kunna framföra åsikter kring specifika ämnen i form av debattartikel där du lär dig disponera din texter
Du ska kunna göra källhänvisningar i din text.
Du ska lära dig om vad som kännetecknar en typisk debattartikel.
 
Hur ska jag visa det?
Genom att producera egen text där vi arbetar med feedback i form av kamratrespons och feedback från pedagog (formativ bedömning)
Genom läsförståelsetest.
 

 

Uppgifter

 • Insändare - övning

 • Övning argumenterande tal

 • Muntlig argumentation grupp 2

 • Högtidstal - en övning i retorik

 • Muntlig argumentation grupp 1

 • Debattartikel

 • xxx

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Debattera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SKRIVA
Skriva argumenterande texter
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
FORMULERA SIG I TAL OCH SKRIFT
Hålla muntligt tal/delta i debatt
 • Sv
 • Sv
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
FORMULERA SIG I TAL OCH SKRIFT
Delta i debatt
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett ganska bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett mycket bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett mycket bra sätt.
SÖKA INFORMATION FRÅN OLIKA KÄLLOR OCH VÄRDERA DESSA
Kunna göra källhänvisningar i sina texter
 • Sv
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och förklaringar. Du använder ett enkelt språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat och källhänvisningar på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och förklaringar. Du använder ett utvecklat språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat och källhänvisningar på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Du använder ett välutvecklat språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat och källhänvisningar på ett mycket bra sätt.
FORMULERA SIG I TAL OCH SRIFT
Kamratbedömning
 • Sv
 • Sv
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.