👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och miljö i förskoleklassen Hallsta skola

Skapad 2018-09-04 15:48 i Hallsta skola Norrtälje
Planering i natur för f-klass för en hel termin.
Grundskola F NO (år 1-3)
Nu är det dags att uppleva naturen med alla sinnen!

Innehåll

Tidsperiod

 •  Höstterminen 2019

Förmågor

 • att kunna värna om vår miljö och ta ansvar för den.

Övergripande mål och riktlinjer

 •  se kopplingar under läroplanen

Vad ska jag lära mig? ( lärande mål)

 • Kunna vistas i naturen på ett respektfullt sätt mot växter och djur
 • Kunna känna igen de vanligaste träden, svampar och djur som finns i vår natur.
 • Eleverna ska kunna samarbeta med varandra på ett lekfullt och respektfullt sätt i skogsmiljön.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Eleverna kommer att få flertalet tillfällen att vistas i naturen.
 • Vi samtalar med eleverna och bygger vidare på deras tidigare erfarenheter och kunskaper.
 • Eleverna får uppleva naturen med alla sina sinnen
 • Eleverna får vetskap om allemansrätten på ett kortfattat och konkret sätt.
 • Utifrån gemensamma regler i skogen får eleverna möjlighet att skapa, utforska, använda sin kreativitet, samarbeta och ta ansvar för sina egna handlingar.
 • Öva i att samarbeta och leka i olika gruppkonstellationer.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -