Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Block 1 - Cellens processer NA19B (Biologi 2)

Skapad 2018-09-04 16:17 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Biologi
Under de första lektionerna i kursen kommer vi ha två olika dissektionspass i halvklass, detta är ju (som ni vet) en rest från Biologi 1-kursen. I kursen Biologi 2 kommer vi nu fördjupa oss mer i vilka processer som sker i cellen. Dina examinationsuppgifter är: - En labbrapport (deadline 25 september) - Ett prov den 8 oktober

Innehåll

 

Block 1 – Cell och molekylärbiologi (Celldelars funktion. Livsprocesser och regleringen av dem, till exempel fotosyntes, metabolism och transport över membran)

 1. Gmg 1.1: Introduktion till kursen. Info om dissektion. Börja titta på ”Resan till livets kärna" (53 min) + svara på frågor (20 aug)
 2. Fortsätt titta på "Resan till livets kärna". Gå igenom frågorna (21 aug)
 3. Gmg 1.2 "Mer om celler" + övning "Cellens delar"  - Välj en organell/celldel. Ta reda på vad den har för funktion och struktur (ca 15-20 min) (24 aug)
 4. Dissektion 1 (kräfta, bläckfisk, mussla). Halvklass, grupp 1 (25 aug)
 5. Redovisning av organeller i halvklass (max 2 min/celldel) . Se ”cellernas hemliga liv” (18 min) (27 aug)
 6. Dissektion 1 (kräfta, bläckfisk, mussla). Halvklass, grupp 2 (28 aug)
 7. Genomgång 1.3 cellens byggstenar, s. 15-18 (31 aug)
 8. Dissektion 2 (fisk). Halvklass, grupp 1 (1 sep)
 9. Gmg 1.4 cellmembranet och osmos, diffusion s. 26-32 (3 sep)
 10. Dissektion 2 (fisk). Halvklass, grupp 2 (4 sep)
 11. Diskussion dissektion. Eventuell fortsatt gmg (1.3 + 1.4). Intro Labb 2 Osmos (7 sep)
 12. Labb 1 Osmos + jästdemo Halvklass, grupp 1. Grupp 2 gör metod till Labb 2 (8 sep)
 13. Labb 1 Osmos + jästdemo Halvklass, grupp 2. Grupp 1 gör metod till Labb 2 (10 sep)
 14. Jobba med övningsuppgifter + bestämma grupper och metod till Labb 2 (11 sep)
 15. Labb 2 Osmos, halvklass grupp 1 (14 sep)
 16. Gmg 1.5 Växten, s. 40-51 i boken (15 sep)
 17. Labb 2 Osmos, halvklass grupp 2 (17 sep)
 18. Tid för labbrapportskrivning på Labb 2 (18 sep) Deadline 25 sep
 19. Labb 3 Växtfärgning, halvklass grupp 2 (21 sep)
 20. Labb 3 Växtfärgning, halvklass grupp 1  (22 sep)
 21. Gmg 1.5 Fotosyntesen, s. 40-51 (24 sep)
 22. Gmg 1.6 Cellandningen s. 15-17, fortsatt övningsuppgifter (28 sep)
 23. Repetition: cellandning + övning (29 sep)
 24. Repetition + träna inför prov
 25. Repetition + träna inför prov
 26. Reservlektion
 27. Reservlektion
 28. Prov (8 okt)

 

Uppgifter

 • Inlämning - Rapport på osmoslabben

Matriser

Bio
Biologi 2 - Labb Osmos

Matris för Osmoslabben Biologi 2

E
C
A
Aspekt 1
Du formulerar en relevant hypotes utifrån den bakgrund du översiktligt presenterat.
Du formulerar en relevant hypotes utifrån den bakgrund du utförligt presenterat.
Du formulerar en relevant och utförlig hypotes utifrån den bakgrund du utförligt presenterat. Din bakgrund eller hypotes innehåller inga tveksamheter.
Aspekt 2
Du redogör översiktligt för din metod. Du tolkar ditt resultat och utvärderar din metod med enkla omdömen och motiverar din slutsats med enkelt resonemang.
Du redogör utförligt för din metod. Du tolkar ditt resultat och utvärderar din metod med enkla omdömen och motiverar din slutsats med välgrundade resonemang.
Du redogör utförligt för din metod. Någon annan hade utan problem kunnat upprepa ditt försök. Du tolkar ditt resultat och utvärderar din metod med nyanserade omdömen och motiverar din slutsats med välgrundade och nyanserade resonemang.
Aspekt 3
Du kan identifiera någon felkälla i din metod.
Du kan identifiera flera relevanta felkällor i din metod.
Du kan identifiera flera relevanta felkällor i din metod och ge goda, motiverade förslag på förbättringar av den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: