Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering

Skapad 2018-09-04 16:54 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Idrott och hälsa

Innehåll

Orientering

 

 

Hej alla elever!

 

Varmt välkomna till det första riktiga momentet i idrott och hälsa 1. I denna planering kan du ta del av momentets syfte och mål i form av centralt innehåll, förväntade uppnådda förmågor samt kunskapskrav.

Nedan följer den översiktliga planeringen kring följande centrala moment.

 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
 • Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
 • Metoder och redskap för friluftsliv.

 

Det här momentet omfattar sex lektioner, med fem övningslektioner och ett bedömningstillfälle.

 

Syftet med detta moment är ni ska ges förutsättningar att uppnå nedanstående kunskapskrav genom att öva praktiskt på lektionstillfällena. Detta finns tydligare förklarat och konkretiserat i bedömningsmatrisen i dokument.

 

Ämnets syfte:

 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att hantera säkerhet och nödsituationer vid fysiska aktiviteter. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar hälso- och miljömedvetenhet samt intresse för att delta i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och samhälle.

Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål. I undervisningen ska erfarenheterna av fysiska aktiviteter relateras till fakta och teorier.

Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Den ska också behandla andra frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande.

 

 

 

Förmågor som du förväntas utveckla i detta moment:

 

·         Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer.

·         Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser.


Bedömningsmatris 

 

Kunskapskrav

Lärandeaktiviteter i ordningsföljd

Bedömning – hur, vad och när:

För E: Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.

Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer.

 

För C: Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer.

 

För A: Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan.

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. 

Översiktligt lektionsupplägg

 

Lektion 1: Genomgång av grundläggande orienteringskunskaper. Karttecken

 

 

Lektion 2: Övningslektion i kartkunskap. Övningar i Rålambshovsparken.

 

Lektion 3: Övningslektion poängorientering

 

Lektion 4. Övningslekton pröva fast bana i Rålambshovsparken

 

Lektion 5. Genomförande av hela banan i Rålambshovsparken.

Lektion 6. Bedömningstillfälle Kärsön.

 

 

 

 

Övningstillfälle

+ genomgång av kunskapskrav och bedömning.

Övningstillfälle

 

 

 

Övningstillfälle

 

 

Övningstillfälle

 

 

Övningstillfälle

 

 

Bedömningstillfälle

 

 

    

 

 Detta förväntas du kunna:

 

 • Hitta kontroller i naturmiljö med hjälp av en karta.
 • Anpassa din klädsel utifrån olika omständigheter.
 • Förstå hur en karta fungerar som en förminskad och schematisk avbild av ett geografiskt område..
 • Friluftslivets historia och kultur i Sverige.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
  Idr  -
 • Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
  Idr  -
 • Metoder och redskap för friluftsliv.
  Idr  -

Matriser

Idr
Orientering

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Orientering
Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga. Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation. Metoder och redskap för friluftsliv.
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: