👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO, Valet 2022

Skapad 2018-09-04 18:03 i Långåsskolan Falkenberg
Ett arbete som handlar om valet 2014.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Under de första veckorna på höstterminen kommer du att få lära dig om hur ett val i Sverige går till. Du kommer också få lära dig om skillnaden mellan demokrati och diktatur.

Innehåll

Du kommer att få träna på att:

* beskriva några skillnader mellan demokrati och diktatur.

* känna till några partier och partisymboler.

* förstå hur en demokratisk process går till i klassen och i samhället

* aktivt delta i diskussioner, samtal och redovisning.

* lyssna och respektera klasskamraters åsikter och tankar.

* beskriva hur ett val i Sverige går till.

Detta tränar vi genom att:

*titta på filmer

* samtala och diskutera

* komma på egna partier , göra valplanscher och argumentera för din åsikt.

 

Bedömning sker under lektionerna via delaktighet och det vi skapar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,
  SO
 • kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i samhället.
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska och historiska förhållanden, samhällsförhållanden och religiösa traditioner. Eleven beskriver likheter och skillnader samt orsaker och konsekvenser i sammanhang som är relevanta för ämnena. Eleven samtalar om människors livsfrågor och levnadsvillkor samt om miljöfrågor och andra samhällsfrågor ur olika perspektiv.
  SO   3
 • Eleven använder begrepp, metoder och verktyg från de samhällsorienterande ämnena.
  SO   3