Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skål, slev eller kåsa

Skapad 2018-09-05 07:37 i Ekenäs skolan Stenungsund
Du kommer att tillverka en skål, slev eller kåsa i materialet lind.
Grundskola 4 Slöjd
Du kommer att tillverka en skål, slev eller kåsa i materialet lind. Du ska själv rita hur ditt föremål ska se ut i naturlig storlek.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

 • du får idéer och tankar genom att titta på olika föremål gjorda i lind samt genom film och bildspel
 • du övar på att göra en skiss/ritning på ditt föremål
 • du tränar på att hantera nya verktyg och redskap
 • du utvärderar ditt arbete med text och bild

Undervisningen

 • Presentation i grupp
 • genomgång av hur du gör en mall
 • Välj vilket föremål du vill göra och gör en skiss
 • Välj lämpligt material utifrån din skiss
 • Genomgång av de olika verktygen/redskapen som du kommer att använda
 • Skriva om ditt arbete samt lägga in en bild med hjälp av dator
 • Ställa ut ditt arbete på skolan för att delge andra elever vad du har gjort innan du får ta hem det.

Detta betyder för dig att:

 • du ska rita/skissa din mall
 • du ska välja lämpligt material
 • du ska använda lämpliga verktyg och redskap
 • du ser till att ditt arbete går framåt
 • du utvärderar och presenterar ditt färdiga arbete muntligt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: