👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MYSINGEN ht-18 Teamplan och Process veckoreflektion

Skapad 2018-09-05 08:25 i Norrgårdens förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Planeringsmall för veckan

Innehåll

 Analys av barnkonferens. Kartläggning.

 

VAR ÄR VI?

 • Vilka mönster kring barnens intressen blev synliga vid barnkonferensen?
 • Vilka situationer fångade barnens intressen?
 • När upplever era barn ett engagemang och delaktighet?
 • Ställ era frågor kring de olika intresseområden som blir synliga  tex. när, var och hur?

Denna termin har vi valt att prova på något nytt. Vi har bestämt tema själva - tema babblarna. Vi har många nya barn och håller ännu på med inskolningar och kan därför inte riktigt säga vad barnens intressen är. Vi har därför valt att arbeta med babblarna då de är mångsidiga (utfrån läroplansmål) och under temats gång kommer barnens intressen vävas in. Babblarna är även något vi pedagoger fastnat för och vi tror att när pedagoger brinner för något så blir det ett bättre arbete i barngruppen. Vi kommer i början fokusera på språket då vi har många barn som behöver lite extra stöd i sitt språk.


MÅL: VART SKA VI?

 • Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning?

Vi kommer börja med att inrikta oss på språk och arbeta med extra med Babba, sedan under temats gång kan andra mål komma att växa fram.
* förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

 

Frågor utifrån valt/valda mål för arbetslaget: VART SKA VI?

 • Vad innebär att..?
 • Vilka möjligheter skapar vi för våra barn att..?
 • Vilken blir min roll som pedagog?
 • Hur utmanar vi barnen utifrån deras intressen när det gäller språk, matematik, natur och teknik?

Vi kommer använda oss av språkmaterial som vi fått till oss. med bla mungymnastik, olika sånger och ramsor, babblarnas väska, Vi använder också sagostunder och samlingsstunder. barnen får själva hålla i samlingar, sagor mm. tex genom flanosagor, ipads. vår uppgift blir att erbjuda material till barnen och visa hur de kan användas i den dagliga verksamheten. Vi går till skogen / idrott en gång i veckan där språket kommer handla om den situationen barnen befinner sig i. i skogen pratar vi om olika växter, djurarter, kretslopp, regler m.m.


Planering av verksamheten: HUR GÖR VI?

 • Vad ska vi skapa för erbjudanden utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring?
 • Val av projekt/tema?
 • Miljön?
 • Gruppindelningar?
 • Material?

Vi kommer varje tisdag ha "veckosamling", där vi varannan vecka arbetar med olika teman och detta tema presenteras under samlingen. Vi kommer tex starta med tema "tungan" Vi kommer ta hjälp av Babba och en "hemliglåda" som kommer innehålla material för veckans aktiviteter. Vi har börjat tillföra lite saker i miljön på avdelningen som förhoppningsvis ska skapa nyfikenhet och leda till samtal och utforskande.

Medan de äldre barnen har idrott/ är i skogen så kommer de yngre barnen få andra aktiviteter tillsammans på avdelningen med fokus på språk och samarbete. Varje torsdag kommer vi ha "språksamling" där vi kommer utgå från vårt språkmaterial vi fått till oss. 

Dokumentation
Unikum, ipads, obeservationer/reflektioner/analyser
Vi vill försöka få ut mycket information till våra vårdnadshavare för att de ska känna sig delaktiga i verksamheten och på så sätt också kunna samtala hemma. Arbeta mycket med bilder/filmer för att barnen också ska kunna reflektera över olika aktiviteter.  

 

PROCESS: (används som mall varje vecka på den gemensamma reflektionen på avd.planering)

Hur blev det?

Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?

Vad var det som vi var nyfikna på?

Vad sa barnen?

Vad gjorde barnen?

Fick vi syn på något ytterligare?

 

Var är vi?

Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde:

Vad säger vår reflektion om verksamheten?

 

Vart ska vi?

Vad ska vi prioritera och varför?

Vilka erbjudanden ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

Vad behöver vi pedagoger mer kunskap om? Hur skaffar vi oss den?

 

Hur gör vi?

Hur utvecklar vi verksamheten för att främja ovan? Nästa steg?

Planering för veckan/Hur gör vi konkret?

Vem ansvarar för vad?

Dokumentation?

Övrigt?