👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 18/19

Skapad 2018-09-05 09:09 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 Engelska
Lär dig kommunicera med 1,4 miljarder människor runt hela jorden!

Innehåll

 

Undervisning och arbetssätt / höstterminen 2018

 • Undervisning

Under höstterminen i engelska börjar vi med att arbeta med läsförståelse och skriftlig produktion genom att arbeta i programmet ReadTheory samt skriva en hel del kortare texter av olika genre.

Vi kommer även under terminen att arbeta med en del grammatiska moment för att bli mer säker på att använda så korrekt grammatik som möjligt i tal och skrift.

Utöver att vi försöker prata så mycket engelska i klassrummet som möjligt så kommer det även komma en del olika övningar där muntlig kommunikation kommer övas på olika sätt.

 

 •  Arbetssätt:

Varierar beroende på arbetsområde. Kursplanens fyra förmågor tränas under terminen ibland i längre arbetsområden och ibland under kortare lektionstillfällen.

Separata planeringar kommer för de olika områdena vi kommer arbeta med under hösten och separat bedömning ligger i dessa planeringar.

 

Syfte

Under den här perioden kommer du att få utveckla följande förmågor: 

Uppgifter

 • A Letter From Paul

 • Översätt en text

 • A Letter From Paul

 • Puppet Pals Dialogue

 • Puppet Pals dialogues 2

 • Puppet Pals dialogue

 • Film analysis – Back to the Future – part II

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Förmågor i engelska

Grundläggande
------------>
Högre
Läsa
Din nuvarande nivå i läsförståelse i förhållande till kunskapskraven för engelska i grundskolans senare år.
Skriva
Din nuvarande nivå i skriftlig produktion i förhållande till kunskapskraven för engelska i grundskolans senare år.
Tala
Din nuvarande muntliga nivå i förhållande till kunskapskraven för engelska i grundskolans senare år.
Höra
Din nuvarande hörförståelsenivå i förhållande till kunskapskraven för engelska i grundskolans senare år.