Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division.

Skapad 2018-09-05 10:30 i Backa skola Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 2 Matematik
Nu ska du få lära dig hur man kan tänka och räkna när du ska addera lika stora grupper. Det räknesättet kallas multiplikation. Du kommer också få träna på att dela ett antal i lika stora grupper och att dela lika. Det räknesättet kallas division. Du ska också få lära dig se sambandet mellan multiplikation och division, samt att göra bedömningar om när vi bör använda det ena eller andra räknesättet.

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samtkonkretiserade mål

Du ska kunna:

 • förstå sambandet med upprepad addition och multiplikation.
 • förstå sambandet mellan multiplikation och division.
 • multiplicera med 2, 5  och 10.
 • dividera med 2, 5 och 10.
 • använda multiplikation och division för att lösa problem.
 • hitta på räknehändelser med multiplikation och division.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer få:

 • lära dig utifrån singaporemodellen där lektionen inleds med utforskaruppgift där du får ge förslag på hur man löser uppgiften och lyssna på dina kamrater hur de tänker. Därefter övar du med en kompis och vi lär tillsammans igen innan du får lösa uppgifter på egen hand. 
 • träna mycket praktiskt i "aktiviteter" tillsammans med en kompis. 
 • skriva och rita i din loggbok om det du har lärt dig.

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Du kommer få visa dina kunskaper genom att:

 • du är aktiv på lektionerna och kan ge förslag på hur man löser utforskaruppgiften.
 • du klarar att lösa uppgifter i arbetsboken.
 • du har lärt dig tabellerna 2, 5 och 10. 
 • du kan använda räknesätten multiplikation och division för att lösa enkla problem.
 • du försöker använda de matematiska begreppen på rätt sätt.
 • du ritar och skriver i din loggbok om det du har lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: