👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur styrs Sverige?

Skapad 2018-09-05 10:43 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Samhällskunskap
Hur styrs Sverige?

Innehåll

Hur styrs Sverige  Samhällskunskap 1a1 och 1a2

 

Moment 1.

Demokrati – Diktatur, Hur styrs Sverige, Egna och andras åsikter, Källkritik

 

Lektion 1:

Vad tycker ni? Åsikter

Politik – Roligt, intressant, ointressant, nödvändigt eller nått som vuxna pratar om

Vad vet ni?

https://www.youtube.com/watch?v=EH7mARoLcFg (Kort film om demokrati i olika nivåer - studi)


Uppstartuppgift – min åsikt. Finns i Unikum

 

Lektion 2: Hur funkar Sverige/ Riksdag /Regeringen/Kommun/Landsting

 Dröm om demokrati 

Vad gjorde vi förra gången? Berätta för din kompis – sedan i stor grupp.

Kolla film 1-5 – diskutera. EPA (enskilt, par, alla)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiY6hVslw2VOVW_aSkovHFXG-iuIcYkfX

 

Uppstartuppgift – min åsikt fortsättning. Finns i Unikum

 

Lektion 3

Kolla film Grundlagar - diskutera EPA

https://www.youtube.com/watch?v=ROWJ85JktRw

 

·        Svåra ord – vilka skrev du upp?

·        Kände du till alla grundlagar?

·        Varför är det viktigt med grundlagar?

·        Hur kan man byta en grundlag?

 

Uppstartuppgift – min åsikt källkritik. Finns i Unikum

 

 

 

Lektion 4

Vad gjorde vi sist?

Gå igenom riksdagen. 4%

 

Ta reda på – skriv ner i ett dokument som du sparar på Onedrive. Behöver ej dela.

Vilken är partiledare för de olika partierna i riksdagen?

Vilka partier har ni i Kommunen där ni bor? Landstinget? Sverige (riksdagen)?

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rorh8ApwlcA&index=8&list=PLiY6hVslw2VOVW_aSkovHFXG-iuIcYkfX&t=0s

Svåra ord. Vilka skrev du upp?

·        Vilka folkomröstningar känner du till? Vilka kände du inte till?

·        Vad tror du vi kommer rösta om nästa gång vi har folkomröstning? Förklara varför

Film 5

https://www.youtube.com/watch?v=P63npJV9LUM&index=10&list=PLiY6hVslw2VOVW_aSkovHFXG-iuIcYkfX&t=0s

Svåra ord. Vilka skrev du upp?


·        Civil olydnad? Gör du det?

·        Vad kommer här näst?

 

”Modet att ha hörlurar i öronen när det är mörkt, friheten att inte alltid se sig över axeln. De springer bara där det finns lampor, de pratar ingenting men båda tänker samma sak: killar tänker aldrig på ljus, det är inte ett problem i deras liv. När killar är mörkrädd så är de rädda för spöken och monster, när tjejer är mörkrädda så är de rädda för killar.” Vi mot er – Fredrik Backman sidan 259

Diskutera EPA. Är det här ett problem för demokratin? Hur ska det lösas? Var börjar man?

 

Klar? kolla https://www.riksdagen.se/sv/upplev/

 

Lektion 5

Vad gjorde vi sist?

Film 6 – Skatt
https://www.youtube.com/watch?v=-iAQxv2YMu4&list=PLiY6hVslw2VOVW_aSkovHFXG-iuIcYkfX&index=4

 

·        Svåra ord. Vilka skrev du?

·        Vilka utmaningar ser du?

·        Vad tycker du ska vara gratis?

·        Vad kan man betala för?

 

     Klar? Kolla https://www.riksdagen.se/sv/upplev/

 

 

Lektion 6-8

Slutuppgift - Mitt land. Finns i unikum

 

 

Uppgifter

  • Uppstartsuppgift - värdera källor

  • Uppstartsuppgift - Min åsikt

  • Uppstartsuppgift - fortsättning

  • Slutuppgift - Mitt land

Matriser

Sam
Samhällskunskap 1a1

E
C
A
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna.
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt gör välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.