Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation: Kommunicera på olika sätt, höstterminen 2018

Skapad 2018-09-05 11:05 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Vi tränar på att ställa frågor och svara med med hjälp av bilder och tecken som stöd.
Grundsärskola 4 – 7 Kommunikation
Vi tränar på att kommunicera med varandra på så många olika sätt som möjligt. Vi använder kroppsspråk, bilder, tal, tecken och kommunikationskartor.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • samspela med andra
 • rikta kommunikationen till den du vill säga något till
 • berätta för andra om olika saker, med hjälp av bilder, tal, tecken, kroppsspråk
 • med hjälp av bilder och tecken som stöd ställa frågor
 • med hjälp av bilder och tecken som stöd svara på frågor
 • lyssna på andra och reflektera över det svar du får på dina frågor

 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Träna på att kommunicera med andra med hjälp av kommunikationskarta, tal och tecken som stöd.
 • Träna på att se vem du vill kommunicera med och rikta kommunikationen
 • Träna på att ställa en fråga med hjälp av bilder och tecken som stöd.
 • Träna på att svara på frågor med hjälp av bilder och tecken som stöd.
 • Träna på att lyssna på de svar du får på dina frågor och reflektera över dem.
 • Vi använder oss av kommunikationskartor som vi efterhand anpassar till elevernas behov.

Vi kommer att använda tecken och ord när vi kommunicerar / pratar med varandra.

Vi kommer också att fokusera på att få eleverna att kommunicera med hjälp av bilder.

Vi vill stimulera samspelet mellan eleverna och väcka deras nyfikenhet inför varandra.

 

Hur?

 • Vi tränar på att använda treordsmeningar med tal och tecken för att t.ex. be om vatten.
 • Vi använder fotografier och ritade bilder.
 • Vi använder kommunikationskartor
 • Vi kommer att träna i egna klassen i små grupper.
 • Eleverna tränar på att kommunicera i hela meningar.
 • Vi låter eleverna berätta om bilder de tagit med kameran eller om bilder i böcker de valt. Då får de berätta för hela klassen.
 • Vi tränar eleverna på att reflektera över kompisarnas berättelser

 

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • rikta kommunikationen och be om olika saker
 • använda bilder som stöd i kommunikationen
 • använda bilder och tecken när du ställer frågor.
 • svara på en fråga med hjälp av bilder och tecken.
 • lyssna och reflektera över svar du får på dina frågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9

Matriser

KOM
KOMMUNIKATION Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
SAMSPELA MED ANDRA
Uttrycka sig/kommunicera med avsikt i olika situationer. Kommunikation genom t.ex. kroppsspråk, ljud, tecken, ord/begrepp,symboler/ bilder.
Tar initiativ till kommunikation och påkallar uppmärksamhet. Uttrycker sig så att budskapet förstås av en känd mottagare. Använder sig av enkla uttrycksformer inom kända områden, sammanhang om miljöer.
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av både känd och okänd mottagare. Utvecklar sitt budskap genom att försöka förklara.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Utvecklar innehållet i sitt budskap genom att berätta, beskriva och förklara.
Uttrycker sig med ett tydligt syfte och i olika sammanhang och i både kända och okända miljöer. Beskriver och berättar i olika sammanhang och inom olika områden.
Samtala
Deltar i enkla samtal om välkända ämnen och vardags-situationer.
Deltar i samtal genom att enkelt svara på direkta frågor.
Deltar i samtal och upprätthåller en enkel dialog om välkända ämnen och vardags-situationer. Ställer och besvarar enkla frågor.
Deltar i samtal i både välbekanta och nya situationer. Ställer frågor och besvara frågor samt ställer följdfrågor som driver samtalet vidare. Löser eventuella språkliga problem för att göra sig förstådd och utveckla samtalet.
TOLKA
...olika former av kommunikativa uttryck Tolka och förstå kommunikation.
Tolkar enkla former av kommunikation. Tolkar huvudinnehållet i enkla budskap genom att t.ex. reagera på kända ord och begrepp.
Tolkar huvudinnehållet i enkla budskap och samtal, som handlar om saker och ämnen som är kända. Tolkar avsikten i enkla budskap.
Förstår helheten i budskap och samtal, främst inom kända områden och i kända sammanhang.
Förstår både helhet och detaljer i budskap och samtal genom att återberätta, både inom kända och okända områden och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: