Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 2

Skapad 2018-09-05 12:06 i Ättekullaskolan Helsingborg
Grundskola 2 SO (år 1-3)
I SO kommer vi att arbeta med hur vi ska vara mot andra människor. Vi kommer att prata om jämlikhet, rättvisor och orättvisor i samhället och även om olika högtider.

Innehåll

Mål:

 • Du ska känna till skolans och klassens trivselregler och följa dem
 • Du ska känna till vilka rättigheter och skyldigheter du har 
 • Du ska kunna delta i ett klassråd och förstå hur det genomförs
 • Du ska känna till vanliga trafikregler när du är ute och går eller cyklar
 • Du ska känna till hur barn i några andra länder lever
 • Du ska känna till några religiösa högtider och varför de firas

Undervisning

Vi kommer att skriva egna regler som vi tycker är viktiga för vår klass.
Vi kommer att ha Olweusråd/klassråd varannan vecka.
Vi kommer att titta på "Lilla Aktuellt Skola" och diskutera det som tagits upp där.
Vi kommer att se filmer och diskutera angående aktuella högtider.
Vi kommer att göra en egen minibok om högtider

Bedömning

Du kommer att visa vad du lärt dig genom att:

 • vara aktiv i diskussioner under Olweusråd/klassråd
 • vara aktiv när vi har klassråd
 • vara aktiv när vi diskuterar ämnen vi har tagit uppKopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: