Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Slöjd trä -och metall, "Lampett

Skapad 2018-09-05 12:15 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Ett arbete där eleven ska utveckla och formge ett slöjdföremål av max en meter furu bräda. Eleven ska rita två olika skisser( förslag), välja en och motivera varför. Arbetet ska ha någon form av sammanfogning.
Grundskola 5 Slöjd
Du ska rita fyra skisser på olika modeller av en Lampett , välja en och motivera varför du valde den. Du ska i det här arbetet träna på att göra en ritning och sammanfogning.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocessen.

 • Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:
 • Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
 • Slöjdens arbetsprocesser

Arbetssätt och undervisning

Saklighet och allsidighet
Skolan  ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.

Skolans uppdrag
Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Vi kommer att ha gemensam genomgång av skissritning/mall
Du ska rita fyra skisser, välja en och motivera varför samt göra en enkel ritning med mått i mm.

Vi kommer att ha gemensam genomgång av materialet furu
Vi kommer att ha gemensam genomgång av olika metoder på hur man kan sammanfoga.
Du ska efter olika genomgångar försöka arbeta självständigt och ta ansvar för att arbetet blir genomfört.
Vi kommer att gemensamt gå igenom värdering av slöjdarbete.
Du ska värdera ditt arbete med hjälp av reflektionsfrågor (på datorn).

Visa vad du lärt dig

Du ska efter genomgång visa en ritning som beskriver vad du ska göra och vilka mått ditt arbete ska ha.
Du ska träna på att motivera dina val som du gör under arbetets gång.
Du ska visa på slöjdlektionerna att du efter instruktion kan hantera verktyg och redskap på ett säkert och lämpligt sätt.
Du ska värdera ditt arbete.

Tidsram

Arbetet pågår ca: 5-6 lektionstillfälle

Bedömning

Läraren kommer att bedöma hela arbetsprocessen

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: