Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växter i vår närmiljö, år 2

Skapad 2018-09-05 12:51 i Ättekullaskolan Helsingborg
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med djur och växter i vår närmiljö.

Innehåll

 

Mål:

 • Kunna ge exempel på några djur och växter i närområdet
 • Kunna ge exempel på livscykler hos några djur och växter i närområdet
 • Kunna sortera djur och växter efter olika egenskaper
 • Kunna beskriva enkla näringskedjor
 • Kunna beskriva samband i naturen

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Enskilt, i par eller i grupp
 • Undersöka djur och växter i närområdet
 • Se filmer
 • Läsa och skriva faktatexter
 • Illustrera växter och djur
 • Jämföra, se likheter och skillnader
 • Redovisa våra arbeten

 

Detta kommer att bedömas:

 • Du ska kunna namnge några djur och växter i vår närmiljö.
 • Du ska kunna beskriva enkla samband i naturen.
 • Du ska kunna berätta hur djur och växters liv ändras under olika årstider.
 • Du ska kunna sortera djur och växter efter olika egenskaper.
 • Du ska kunna beskriva enkla näringskedjor.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3

Matriser

NO
Djur och växter i vår närmiljö

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Din förmåga att ge exempel på livscykler hos några djur.
 • NO   3
Du kan beskriva livscykeln hos några djur med egna ord.
Du kan beskriva livscykeln hos några djur och använder dig av några expertord.
Du kan beskriva livscykeln hos några djur och använder expertorden på ett naturligt sätt.
Din förmåga att ge exempel på livscykler hos några växter.
 • NO   3
Du kan beskriva livscykeln hos några växter med egna ord.
Du kan beskriva livscykeln hos några växter och använder dig av några expertord.
Du kan beskriva livscykeln hos några växter och använder expertorden på ett naturligt sätt.
Din förmåga att namnge några djur.
 • NO   3
Du kan namnet på ett djur i vår närmiljö.
Du kan namnen på några olika djur i vår närmiljö.
Du kan namnen på flera djur i vår närmiljö.
Din förmåga att namnge några växter.
 • NO   3
Du kan namnet på en växt i vår närmiljö.
Du kan namnen på några olika växter i vår närmiljö.
Du kan namnen på flera växter i vår närmiljö.
Din förmåga att sortera djuren och växterna efter olika egenskaper.
 • NO   3
Du kan med viss hjälp sortera djur och växter efter tydliga egenskaper (färg, storlek).
Du kan sortera djur och växter efter mindre tydliga egenskaper (bladform, gnagare).
Du kan sortera flera djur och växter efter deras olika egenskaper i olika kategorier/grupper (växtplats/rovdjur).
Din förmåga att beskriva och ge kopplingar mellan djur och växter i enkla näringskedjor.
 • NO   3
 • NO   3
Du kan med viss hjälp berätta om någon näringskedja.
Du kan beskriva en enkel näringskedja och använder dig av några expertord.
Du kan beskriva och ge exempel på några enkla näringskedjor och använder expertorden på ett naturligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: